Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. De NtVP vertaalt daarom sinds het najaar van 2017 de abstracts van onderzoeken die recent gepubliceerd zijn in de EJPT.

Auteurs: Eva Schäflein, Heribert Sattel, Ulrike Schmidt, en Martin Sack Originele titel: The enemy in the mirror: Self-perception-induced stress results in dissociation of psychological and physiological responses in patients with dissociative disorder Achtergrond: Patiënten die lijden aan dissociatieve stoornissen (DS) worden gekenmerkt door vermijding van aversieve stimuli. Klinische ervaring heeft aangetoond dat DS patiënten met…

Auteurs: Wei Qi, Andrew Ratanatharathorn, Martin Gevonden, Richard Bryant, Douglas Delahanty, Yutaka Matsuoka, Miranda Olff, Terri deRoon-Cassini, Ulrich Schnyder, Soraya Seedat, Eugene Laska, Ronald C. Kessler, Karestan Koenen en Arieh Shalev namens de ICPP Originele titel: Application of Data Pooling to Longitudinal Studies of Early PTSD: The International Consortium to Predict PTSD (ICPP) Project Achtergrond:…

Auteurs: Chia-Ying Chou, Roberto La Marca, Andrew Steptoe & Chris R. Brewin Originele titel: Cardiovascular and psychological responses to voluntary recall of trauma in posttraumatic stress disorder Het vrijwillig ophalen van trauma is een kernelement van exposure-gebaseerde psychotherapieën en kan aanzetten tot spontane dissociatieve reacties zoals flashbacks, depersonalisatie en derealisatie. Om de verbanden te onderzoeken…

Auteurs: Eva Alisic, Arend Groot, Hanneke Snetselaar, Tielke Stroeken, Lieve Hehenkamp & Elise van de Putte

Auteurs: Lindi Martin, Sian Megan Joanna Hemmings, Martin Kidd & Soraya Seedat Originele titel: No gene-by-environment interaction of BDNF Val66Met polymorphism and childhood maltreatment on anxiety sensitivity in a mixed race adolescent sample Achtergrond: Angststoornissen in jeugdigen zijn te wijten aan verschillende oorzakelijke mechanismen, bestaande uit biologische kwetsbaarheden zoals genen en temparament en ongunstige invloeden…

Auteurs: Jin Cheng, YiMing Liang, Lin Fu & ZhengKui Liu Originele titel: Posttraumatic stress and depressive symptoms in children after the Wenchuan earthquake Achtergrond: Veel studies hebben de comorbiditeit van posttraumatische stress stoornis (PTSS) en depressie bij  kinderen gerapporteerd. De onderliggende relatie tussen PTSS en depressie blijft echter onduidelijk. Doel: Deze studie onderzoekt de relatie…

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2018 NTVP - All Rights Reserved