PTSS Symptomics: netwerk analyses op het gebied van psycho-traumatologie

Auteurs: Cherie Armour, Eiko L. Fried & Miranda Olff

Originele titel:  PTSD Symptomics: Network analyses in the field of Psychotraumatology

Samenvatting: Recent is er toenemende aandacht voor onderzoek naar posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hoewel onderzoek zich voornamelijk richt op de dichotomie tussen patiënten gediagnosticeerd met psychische klachten en gezonde controle groepen, – met andere woorden, onderzoek op het niveau van diagnoses – richt recent werk zich op psychopathologie symptomen. Dit ‘’symptomics” onderzoek is tot nu toe schaars, hoewel verschillende studies zich richten op het onderzoeken van de netwerkstructuren van PTSS symptomen. Het huidige speciale thema nummer van EJPT draagt bij  aan de literatuur door met additionele PTSS netwerk studies, die ieder een ander aspect van PTSS bestuderen. We hopen dat dit speciale thema nummer onderzoekers stimuleert om PTSS data te conceptualiseren en modelleren vanuit een netwerk perspectief, waarmee de behandeling kan worden geïnformeerd en de effectiviteit van therapeutische interventies kan worden verbeterd.

Trefwoorden: PTSS, netwerk analyse, Symptomics/het bestuderen van symptomen, symptomen, psychopathologie

APA formaat citatie: Armour, C., Fried, E. I., & Olff, M. (2017). PTSD symptomics: Network analyses in the field of psychotraumatology. European Journal of Psychotraumatology, 8, 1398003. 10.1080/20008198.2017.1398003

Dit artikel is online gepubliceerd op 8 december 2017

Vertaling: Diana van Oort

© 2022 NTVP - All Rights Reserved