Efficiënte identificatie van geestelijke gezondheidsproblemen van vluchtelingen in Duitsland

Auteurs: Elisa Kaltenbach, Eva Härdtner, Katharin Hermenau, Maggie Schauer & Thomas Elbert

Originele titel: Efficient identification of mental health problems in refugees in germany: The refugee health screener.

Achtergrond: Een substantieel aantal vluchtelingen heeft psychische klachten. Dit gegeven behoeft dringend aandacht, gezien de groeiende vluchtelingen populatie in Europa. Hoewel EU richtlijnen voorschrijven dat kwetsbare individuen zoals overlevers van traumatische gebeurtenissen, geïdentificeerd en ondersteund moeten worden, bestaat er geen adequaat gevalideerd en alomvattend screeningsinstrument voor psychopathologie voor vluchtelingen die verblijven in Europa.

Doel: We hebben de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid bestudeerd van de Refugee Health Screener– 15 (RHS-15), een tijdsefficiënt en gemakkelijk toe te passen screeningsinstrument ontwikkeld door Hollifield et al. (2013) een zelfrapportage-instrument en interview.

Methode: Een steekproef bestaande uit vluchtelingen afkomstig uit verschillende landen (N=86), die representatief zijn voor de vluchtelingen die rondom de jaarwisseling 2015/2016 in Duitsland arriveerden, vulden de RHS-15 zelfstandig in. Een semigestructureerd klinisch interview werd later afgenomen bij een aselecte deelsteekproef (N=56).

Resultaten: 52% van de onderzochte vluchtelingen testte positief op de RHS-15, wat aantoont dat ze op dit moment geestelijke gezondheidsproblemen hebben. De RHS-15 liet zien dat het een bruikbaar, betrouwbaar en valide instrument is zowel wat betreft de zelfrapportage versie als de interview versie. Het spoorde relevante geestelijke gezondheidsproblemen op zoals PTSS, depressie, angst of problemen met somatisatie. Een verkorte 13-vragen versie bewees net zo valide te zijn.

Conclusies: Gecombineerd met eerder onderzoek met de RHS bij vluchtelingen die in de Verenigde Staten wonen, duidt dit onderzoek erop dat de RHS een tijdsefficiënt en accuraat instrument is om veelvoorkomende geestelijke gezondheidsproblemen te detecteren bij een breed scala aan vluchtelingen. De RHS kan in de toekomst gebruikt worden als een instrument om kwetsbare vluchtelingen te identificeren, bijvoorbeeld door het te integreren in het eerste medische onderzoek in de gastgemeenschap, om zo ondersteuning te initiëren.

Trefwoorden: Vluchteling, Asielzoeker, Screening, Geestelijke gezondheid, Psychiatrische stoornis, Psychometrisch, Validering, Europa, Duitsland.

APA formaat citatie: Kaltenbach, E., Härdtner, E., Hermenau, K., Schauer, M., & Elbert, T. (2017). Efficient identification of mental health problems in refugees in germany: The refugee health screener. European Journal of Psychotraumatology, 8, 1389205. doi:10.1080/20008198.2017.1389205

Dit artikel is online gepubliceerd op 7 november 2017.

Vertaling: Diana van Oort

© 2022 NTVP - All Rights Reserved