De effectiviteit van psychosociale interventies bij door oorlog getraumatiseerde vluchtelingen en ontheemde minderjarigen – systematische review en meta-analyse

Auteurs: Agnes NoconRima Eberle-SejariJohanna Unterhitzenberger & Rita Rosner

Originele titel: The Effectiveness of psychosocial Interventions in war-traumatized refugee and internally displaced Minors – Systematic Review and Meta-analysis

Achtergrond: De Verenigde Naties rapporteerde dat in 2016 wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen gedwongen werden hun huis te verlaten. Meer dan 50% hiervan waren kinderen en adolescenten. Een substantieel aantal van hen is getraumatiseerd en ontheemd door oorlog.

Doel: Om een overzicht te krijgen van de effectiviteit van psychosociale interventies bij bovenstaande groep, hebben we een narratief review en een meta-analyse van interventie studies gedaan die data presenteren over posttraumatische symptomen, depressie, angst, rouw en stress.

Methode: We hebben PILOTS, MEDLINE, WoS, Embase, CENTRAL, LILACS, PsycINFO, ASSIA, CSA en SA doorzocht om studies te vinden over behandeluitkomsten van door oorlog getraumatiseerde en ontheemde kinderen en adolescenten. De effectgrootte (EG) tussen groepen en pre-post EG zijn gereconstrueerd voor ieder onderzoek. Pre-post EG zijn berekend door gebruik te maken van een random-effect model.

Resultaten: Het narratieve review betreft 23 studies met een grote variatie aan behandelingen. Van de 35 tussen-groep effectgroottes  waren er maar 6 significant, allen vergeleken met controlegroepen zonder behandeling. Twee van deze studies rapporteerden significante bijwerkingen op symptomen van stress of op symptomen van depressie. Bij het berekenen van pre-post effectgroottes, werden de positieve resultaten tussen groepen van CBT en interpersoonlijke therapie (IPT) gereproduceerd en enkelvoudige andere behandelingen lieten significante positieve effecten zien. Echter, de gemiddelde pre-post effecten voor PTBS en depressie konden niet worden geïnterpreteerd vanwege de grote heterogeniteit van de geϊncludeerde studies (PTSS: EG=0.78; I2=88.6%; depressie: EG=0.35; I2=93.1%). Alleen het gemiddelde pre-post effect voor 7 actieve CBT-behandelingsgroepen voor depressie, EG=0.30, 95%; CI [0.18, 0.43] was te interpreteren (Q=3.3, df=6, p=0.77).

Conclusie: Hoewel het aantal kinderen en adolescenten dat ontheemd is geraakt door oorlog groot is, zijn er helaas weinig behandelstudies gedaan en zijn de beschikbare studies vaak van een lage methodologische kwaliteit. De effectgroottes waren slechter dan resultaten die geobserveerd werden bij getraumatiseerde minderjarigen in het algemeen en waren vaak klein of niet significant. Echter, CBT en IPT lieten veelbelovende resultaten zien die gerepliceerd dienen te worden..

Trefwoorden: vluchtelingen, ontheemd, oorlog, kinderen, adolescenten, psychotherapie, psychologische interventies

APA formaat citatie: Nocon, A., Eberle-Sejari, R., Unterhitzenberger, J., & Rosner, R. (2017). The effectiveness of psychosocial interventions in war-traumatized refugee and internally displaced minors: Systematic review and meta-analysis.European Journal of Psychotraumatology, 8, 1388709. doi:10.1080/20008198.2017.1388709

Dit artikel is online gepubliceerd op 7 november 2017.

Vertaling: Diana van Oort

© 2022 NTVP - All Rights Reserved