Psychosociale aanpassingsproblemen bij volwassenen die in hun jeugd slachtoffer zijn geweest van pesten: de mediërende rol van schaamte.

Auteurs: Ida Frugård StrømHelene Flood AakvaagMarianne Skogbrott BirkelandErika Felix & Siri Thoresen

Originele titel: The Mediating Role of Shame in the Relationship Between Childhood Bullying Victimization and Adult Psychosocial Adjustment

Achtergrond: Psychosociaal leed als gevolg van gepest worden in de jeugd is goed gedocumenteerd. Er is minder bekend over de impact van pesten op psychosociale aanpassingsproblemen in de jong-volwassenheid en over mogelijke mediatoren, zoals schaamte. Bovendien wordt slachtofferschap van pesten vaak apart onderzocht van andere vormen van slachtofferschap.

Doel: Deze studie onderzocht 1) Of er een samenhang is bij slachtoffers van pesten en geweld in hun jeugd met psychosociale aanpassing (stress, functioneren, sociale steun barrières) in de jong-volwassenheid; 2) het unieke effect van slachtofferschap van pesten op psychosociale aanpassing; en 3) of schaamte een mediërende rol speelde in de relatie tussen het slachtofferschap van pesten en deze uitkomsten in de jong-volwassenheid.

Objective: This study investigated 1) whether childhood experiences of bullying victimization and violence were associated with psychosocial adjustment (distress, functioning, social support barriers) in young adulthood; 2) the unique effect of bullying victimization on psychosocial adjustment; and 3) whether shame mediated the relationship between bullying victimization and these outcomes in young adulthood.

Methode: De steekproef bestond uit 681 respondenten (in de leeftijd van 19-37 jaar) van een follow-up studie (2017) uitgevoerd door middel van telefonische interviews, afkomstig van een telefonische gemeenschapssurvey verzameld in 2013.

Resultaten: Regressie analyses lieten zien dat zowel slachtofferschap van pesten als ernstig geweld significant en onafhankelijk van elkaar verbonden zijn met psychisch leed, functioneren negatief beïnvloed, en zorgde voor barrières in sociale steun zoeken in de jong-volwassenheid. Bovendien toont causale mediation analyse aan dat als voor fysiek geweld in de jeugd, seksueel misbruik en sociaal-demografische factoren werd gecontroleerd, schaamte 70% van de relatie tussen slachtofferschap van pesten en psychologische problemen medieerde, 55% van de relatie tussen slachtofferschap van pesten en verminderd functioneren, en 40% van de relatie tussen slachtofferschap van pesten en barrières tot sociale steun.

Conclusies: Onze bevindingen ondersteunen de groeiende hoeveelheid literatuur die slachtofferschap van pesten erkend als een trauma met ernstige en langdurige gevolgen en dat de rol van schaamte verder geëxploreerd moet worden. Het unieke effect dat slachtoffer zijn van pesten in de jeugd heeft, bovenop het effect van geweld, ondersteunt verdere integratie van deze twee onderzoeksdomeinen.

Trefwoorden: pesten, geweld, schaamte, psychosociale aanpassing, jong-volwassenheid

APA formaat citatie:  Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., Birkeland, M. S., Felix, E., & Thoresen, S. (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1418570. 10.1080/20008198.2017.1418570

Dit artikel is online gepubliceerd op 16 januari 2018

Vertaling: Diana van Oort

© 2022 NTVP - All Rights Reserved