PTSS & CPTSS: ICD-11 updates wat betreft concept en metingen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Litouwen

Auteurs: Thanos KaratziasMarylene CloitreAndreas MaerckerEvaldas KazlauskasMark ShevlinPhilip HylandJonathan I. BissonNeil P. Roberts & Chris R. Brewin

Originele titel: PTSD & Complex PTSD: ICD-11 Updates on Concept and Measurement in the UK, USA, Germany and Lithuania

Samenvatting: De 11e revisie van de Internationale classificatie van ziekten (ICD-11) van  de Wereldgezondheidsorganisatie stelt twee verschillende aan elkaar verwante condities voor, namelijk posttraumatische stressstoornis (PTSS) en complexe PTSS (CPTSS). Dit paper geeft een update van het meest recente onderzoek naar de conceptuele structuur en het vaststellen van PTSS en CPTSS, daarbij gebruikmakend van de International Trauma Questionnaire (ITQ) zoals voorgesteld door ICD-11, in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Litouwen. De eerste bevindingen suggereren dat CPTSS algemeen voorkomt in klinische en bevolkingssteekproeven, hoewel de prevalentie kan variëren tussen de verschillende landen. Er zijn enige aanwijzingen dat CPTSS in klinische steekproeven vaker voorkomt dan PTSS. Ook zijn er enige aanwijzingen dat de ITQ scores betrouwbaar en valide zijn en een adequaat onderscheid kunnen maken tussen PTSS en CPTSS. Verder cross-cultureel onderzoek is nodig om verschillen in prevalentie en incidentie te exploreren tussen PTSS en CPTSS, tussen de verschillende landen, en om voorspellers van PTSS en CPTSS vast te stellen.

Trefwoorden: PTSS, CPTSS, ITQ, prevalentie, ICD-11

APA formaat citatie: Karatzias, T., Cloitre, M., Maercker, A., Kazlauskas, E., Shevlin, M., Hyland, P., . . . Brewin, C. R. (2017). PTSD and complex PTSD: ICD-11 updates on concept and measurement in the UK, USA, germany and lithuania. European Journal of Psychotraumatology, 8, 1418103. 10.1080/20008198.2017.1418103

Dit artikel is online gepubliceerd op 15 januari 2018

Vertaling: Diana van Oort

© 2022 NTVP - All Rights Reserved