Posttraumatische stress stoornis modereert de relatie tussen blootstelling aan traumatische ervaringen en chronische pijn

Auteurs: J. Siqveland, T. Ruud & E. Hauff

Originele titelPost-traumatic stress disorder moderates the relationship between trauma exposure and chronic pain

Achtergrond: Blootstelling aan traumatische ervaringen en posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn risicofactoren voor chronische pijnklachten. Deze studie onderzocht hoe blootstelling aan opzettelijke en niet-opzettelijke traumatische gebeurtenissen en PTSS gerelateerd zijn aan de ernst van pijn en de uitkomst van behandeling van patiënten met chronische pijnklachten.

Methode: Blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen is gemeten, psychiatrische diagnoses zijn vastgesteld met een gestructureerd klinisch interview evenals de ernst van de pijn bij 63 patiënten in een tweedelijns multidisciplinaire pijnkliniek aan het begin van de behandeling en het niveau van de pijn is opnieuw gemeten tijdens een follow up onderzoek. We deden een aantal multiple regressie analyses met ‘ernst van de pijn’ (in de eerste sessie en bij follow up) als afhankelijke variabelen. Predictoren waren: ‘Blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen’ en ‘PTSS’.
Blootstelling aan potentieel traumatiserende gebeurtenissen en PTSS namen af wat betreft de ernst van de pijn in de initiële sessie en bij de follow up in een set van multipele regressieanalyses.

Resultaten: De deelnemers rapporteerden blootstelling aan gemiddeld vier potentiele traumatiserende gebeurtenissen, en 32% had PTSS. Blootstelling aan opzettelijk traumatiserende gebeurtenissen en PTSS waren significant geassocieerd met ernstiger pijn, en PTSS modereerde de relatie tussen blootstelling aan trauma en pijn significant (allen p <.05). De behandeling zorgde voor een matige reductie van de pijn, een resultaat dat geen relatie had met de blootstelling aan traumatische gebeurtenissen en PTSS.

Conclusies: De blootstelling aan traumatische gebeurtenissen is op dezelfde manier gerelateerd aan chronische pijn als aan psychische stoornissen, waarbij opzettelijk traumatiserende gebeurtenissen het sterkst zijn verbonden met de ernst van de pijn. De relatie tussen blootstelling aan een traumatische gebeurtenis en pijn wordt gemodereerd door PTSS. Hoewel pijn-patiënten met PTSS in eerste instantie meer pijn rapporteren, reageerden ze hetzelfde op specialistische pijnbehandelingen als patiënten zonder PTSS.

Trefwoorden: Blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, Posttraumatische stress, Chronische pijn, Behandeling.

APA formaat citatie: Siqveland, J., Ruud, T., & Hauff, E. (2017). Post-traumatic stress disorder moderates the relationship between trauma exposure and chronic pain. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1375337. doi:10.1080/20008198.2017.1375337

Dit artikel is online gepubliceerd 0p 19 september 2017.

Vertaling: Diana van Oort

© 2022 NTVP - All Rights Reserved