De weg naar geestelijke gezondheidszorg voor UK veteranen: een kwalitatieve studie

Auteurs: Harriet Mellotte, Dominic Murphy, Laura Rafferty & Neil Greenberg

Originele titel: Pathways into mental health care for UK veterans: a qualitative study

Achtergrond: Veteranen die lijden onder geestelijke gezondheidsproblemen maken onvoldoende gebruik van de geestelijke gezondheidszorg

Doel: Deze studie heeft als doel meer te begrijpen van de belemmerende en faciliterende factoren voor  veteranen die professionele hulp zoeken. Een tweede doel is om potentiële mechanismen te exploreren die hulpzoekend gedrag en toegang tot de zorg kunnen verbeteren.

Methode: De studie heeft een kwalitatief design waarbij 17 veteranen die recent gebruik maakten van specialistische geestelijke gezondheidszorg deelnamen aan semigestructureerde interviews. De daarvan afkomstige data werden geanalyseerd met behulp van Grounded Theory.

Resultaten: De deelnemers beschreven twee onderscheidende stadia in hun zoeken naar hulp: het eerste zoeken naar hulp; en vervolgens de route tijdens de behandeling. Specifieke barrières en facilitators werden geïdentificeerd tijdens elk stadium. Eerste barrières betroffen het herkennen dat er een probleem is, zichzelf stigmatiseren en een verwacht publiek stigma. Eerste facilitators betroffen in een crisis verkeren, sociale ondersteuning, motivatie en de media. Barrières bij het zoeken naar passende behandeling betroffen praktische factoren en negatieve opinies over gezondheidszorg en professionals. Facilitators bij het zoeken naar behandeling waren het hebben van een diagnose, gezien worden in een instelling specifiek voor veteranen en het tot stand brengen van een goede therapeutische relatie. De deelnemers gaven enkele suggesties voor interventies om het hulp zoeken van veteranen in de toekomst te verbeteren; deze richten zich op het vergroten van de kennis over geestelijke gezondheidsproblemen bij zowel de veteranen als bij de professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Conclusies: Deze studie presenteert een aantal barrières en facilitators die impact kunnen hebben op de weg die veteranen afleggen als ze hulp zoeken bij de geestelijke gezondheidszorg. Facilitators zoals het in crisis raken, sociale ondersteuning, de media, het hebben van een PTSS diagnose en geestelijke gezondheidsinstellingen speciaal voor veteranen blijken belangrijk in het tegengaan van (zelf-) stigmatisering en in de ondersteuning van hulpzoekend gedrag bij veteranen.

Trefwoorden: veteranen, ex-militair personeel, geestelijke gezondheid, stigma, barrières, hulp zoeken

APA formaat citatie: Mellotte, H., Murphy, D., Rafferty, L., & Greenberg, N. (2017). Pathways into mental health care for UK veterans: A qualitative study. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1389207. 10.1080/20008198.2017.1389207

Dit artikel is online gepubliceerd op 25 oktober 2017.

Vertaling: Diana van Oort

© 2023 NTVP - All Rights Reserved