De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is een onafhankelijke professionele vereniging die de kwaliteit bevordert ten aanzien van het voorkomen, signaleren en behandelen van de gevolgen van psychotrauma. Het doel is de geestelijke gezondheid na trauma te bevorderen en de nadelige gevolgen voor de maatschappij te beperken.

Dit doet de NtVP door:

 • Het bundelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis en best-practice over preventie, ontstaan, diagnostiek en behandeling van psychotrauma.
 • Het bevorderen en bewaken van kwaliteit en expertise van hulpverleners door accreditatie van training en opleiding en certificering van individuele hulpverleners.
 • Het bieden van een multidisciplinair netwerk met psychotrauma expertise, waarin kennis wordt gedeeld en leden discussie voeren ter bevordering van hun professionele ontwikkeling.
 • Het behartigen van de maatschappelijke belangen op het gebied van psychotrauma.
 • Een directe samenwerking met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging ESTSS.

De NtVP is in mei 2006 opgericht. De leden zijn professionals en degenen die zich binnen professionele organisaties met psychotrauma bezighouden in Nederland en België.

Download de statuten hier.

Wil je uitblinken in kennis en kunde over psychotrauma? Word lid!

Voordelen van het NtVP lidmaatschap

 • Gratis deelname aan lezingen en webinars
 • Voorrang en korting op het NtVP jaarcongres
 • Netwerk van professionals, mogelijkheid tot samenwerken in een van de Special Interest Groepen (SIG’s) of zelf een SIG initiëren
 • Korting op het kwartaalblad Impact (€17,50 i.p.v. €27,50), het tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen met daarin een speciaal NtVP katern
 • Na het doorlopen van het curriculum tot Psychotraumatherapeut NtVP kunt u zich hiervoor laten certificeren en registreren
 • Automatisch lidmaatschap van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 • Hoge korting op het ESTSS congres
 • Hoge korting voor auteurs op publicatie in open-acces online tijdschrift European Journal of Psychotraumatology

Kosten van het NtVP lidmaatschap

 • Lidmaatschap per jaar € 75,- (voor leden in opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut of promovendi € 40,- en voor studenten € 20,-)
 • Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
 • Optioneel: jaarabonnement op de Cogiscope € 17,50

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door vóór 1 december van het  jaar voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar een email te sturen naar het secretariaat (info@ntvp.nl).

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bestuur NtVP

 • dr. Trudy Mooren

  Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog bij Stichting Centrum ’45. Zij is coordinator van het onderzoeksprogramma Kind, gezin en trauma. Ze heeft registraties op terrein van CGT (supervisor), EMDR en systeemtherapie. Daarnaast is zij senior onderzoeker bij de Afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht, jaargroepopleider bij de RINO, co-promotor van PhD trajecten en draagt zij bij aan het kwaliteits- en trainingsprogramma van de ESTSS. Aandachtsgebied binnen de NtVP: voorzitter en in- en externe betrekkingen.

 • MSc. Kyra Cornelissen

  Kyra Cornelissen is GZ-psycholoog bij Centrum ’45. Zij is sinds 2014 betrokken bij de NtVP. Eerst in de functie van ambtelijk secretaris bij de projectgroep certificering en sinds 2016 als coördinator opleidingen. Aandachtsgebied binnen de NtVP: secretaris.

 • MSc. Philip le Clercq

  Philip le Clercq studeerde af in de Bedrijfskunde op innovatiemanagement en heeft ruime ervaring met het ontwerpen en managen van innovatieprojecten, in financieel beheer en in New Business Development. Als manager van het projectenbureau van de Arq Psychotrauma Expertgroep maakte hij kennis met psychotraumazorg en wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Momenteel werkt Philip als zakelijk leider bij Stichting JIM, een training- en adviesbureau in de Jeugdhulpverlening. Aandachtsgebied binnen de NtVP: penningmeester.

 • dr. Miriam Lommen

  Miriam Lommen is psycholoog en werkt als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar huidige functie richt ze zich op de vraag hoe het kan dat de een na het meemaken van een traumatische gebeurtenis uit zichzelf weer herstelt en een ander posttraumatische stress stoornis ontwikkelt. Naast haar onderzoek geeft ze les op het gebied van klinische psychologie en experimentele psychopathologie en werkt ze als cognitief gedragstherapeut in de praktijk.Aandachtsgebied binnen de NtVP: congres.

 • dr. Joanne Mouthaan

  Joanne Mouthaan is universitair docent aan de Universiteit Leiden waarin zij bachelor en master studenten begeleidt. Daarnaast onderzoekt zij de brede effecten van trauma in klinische en subklinische populaties. Psychotrauma en e-health zijn haar voornaamste interessegebieden. Als onderzoeker heeft zij zich verdiept in de voorspellers, vroege ontwikkeling en preventie van PTSS en andere posttrauma-psychopathologie, vroege risicoscreening en andere (vroege) interventies. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Impact Magazine / congres en communicatie.

 • drs. Jan Ambaum

  Jan Ambaum is werkzaam als militair klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Hij is tevens hoofd kenniscentrum MGGZ. Vanaf 1997 is hij werkzaam binnen de krijgsmacht in diverse functies in de Afdeling Individuele Hulpverlening en later de MGGZ. Daarbij is steeds sprake geweest van een combinatie tussen het werken met cliënten en managementstaken. Hij is veteraan en heeft als militair psycholoog gediend in diverse militaire missies van 1997 tot heden. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Kennismanagement en certificering nuldelijns.

 • drs. Miranda Meijer

  Miranda Meijer is sinds 2007 werkzaam bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) als manager ketenregie. Met een achtergrond als GZ psycholoog is zij sinds 1996 in dienst bij het Ministerie van Defensie. Het boek ‘PTSS bij Nederlandse Militairen en Veteranen’ dat zij in 2002 schreef is de bron geweest voor het stimuleren van samenwerking met en tussen professionals uit verschillende instellingen, met als primaire doel de hulp vragende veteraan de zorg te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft om weer (meer) kwaliteit van leven te ervaren. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Special Interest Groups (SIG).

 • dr. Maartje Schoorl

  Maartje Schoorl is klinisch psycholoog en hoofdopleider van de opleidingen tot GZ/klinisch-psycholoog regio Leiden. Daarnaast is zij werkzaam als hoofddocent op de Universiteit Leiden, en als behandelaar op de afdeling Psychotrauma bij PsyQ. Ze heeft zich steeds meer gespecialiseerd in de psychologische gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Dit heeft geleid tot de opzet van de IMPACT-studie (Improving PTSD treatment for adults with childhood trauma). Het onderzoek heeft als doel om de meest optimale behandeling voor deze doelgroep te testen. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Wetenschappelijk onderzoek.

 • drs. Aram Hasan

  Aram Hasan is psychiater, psychotraumatherapeut en transcultureel expert gebonden aan consortium psychiatrie Nederland Zuid-West. Sinds 2012 werkt hij bij Centrum’45 en daarnaast werkt hij als zelfstandig psychiater. In februari 2016 heeft hij COTEAM (cultureel georiënteerd trauma expertise centrum) opgericht in Rotterdam. Hij werkt aan het beheersbaar maken van trauma bij onder meer vluchtelingen en mensen van niet-westerse origine.

 • dr. Simone de la Rie

  Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotherapeut, psychotraumatherapeut en P-opleider gedrags-wetenschappen bij Stichting Arq |Centrum ’45. Zij werkt sinds 2006 bij stichting Centrum ’45 en was van 2015 tot 2018 expertiseteamleider van het team ‘Vluchtelingen, Asielzoekers en Trauma’. Sinds 2018 is zij Research Track coördinator van ‘Migratie en Psychotrauma.’ Haar aandachtsgebied is – het optimaliseren van - diagnostiek en behandeling van psychotrauma en de gevolgen van gedwongen migratie bij niet- Westerse doelgroepen. Naast behandeling en onderzoek begeleidt zij als praktijkopleider en supervisor NVP master studenten en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Verder is Simone docent en trainer Narratieve Exposure Therapie. Aandachtsgebied binnen de NtVP: certificering.

 • dr. Lonneke Lenferink

  Lonneke Lenferink werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met de gevolgen van, en hulp na, een traumatisch verlies van een dierbare. In onderzoeksprojecten bij achterblijvers na vermissing, nabestaanden van moord, nabestaanden van de MH17-vliegramp, aardbevingsslachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen brengt zij risicofactoren van psychopathologie in kaart en evalueert zij behandeleffecten. Aandachtsgebied binnen de NtVP: portefeuillehouder communicatie.

 • drs. Marcel de Koning

  Marcel de Koning is ruim twintig jaar werkzaam binnen de Defensieorganisatie en de aflopen 15 jaar binnen de Militaire Geestelijke GezondheidsZorg (MGGZ). Hij is werkzaam als systeemtherapeut en ziet in de dagelijkse praktijk wat de uitwerking van traumata kan zijn, zowel op individueel niveau als binnen het gezin. Hij heeft de universitaire opleiding Zorgethiek en Beleid gevolgd en zich ontwikkelt op beleid en bestuurlijk gebied. Marcel heeft zitting in meerdere medezeggenschapsraden, zowel binnen Defensie als het primaire onderwijs. Aandachtsgebied binnen de NtVP: certificering HBO.

 • dr. Wendy Pots

  Wendy Pots is klinisch psycholoog en Teamleider Zorg bij het Team Complex Trauma van Dimence in Almelo. Haar expertise is de behandeling van complex trauma, angst- en stemmingsstoornissen en cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Zij is erkend psychotraumatherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner. Daarnaast werkt ze als docent op de Universiteit Twente op de afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT). Zij doet onderzoek naar de bijdrage van positieve psychologie in de effectiviteit van de behandeling van PTSS. Aandachtsgebied binnen de NtVP: lezingen.

 • drs. Marie-José van Hoof

  Marie-José van Hoof is (kinder- en jeugd)psychiater, psychotraumatherapeut NtVP en orthopedagoge NVO. Zij is zelfstandig gevestigd in Leiden en m.n. gericht op psychotrauma, gehechtheid en specifiek op third culture kids, chronisch of ernstig zieke kinderen en tweede/derde generatieproblematiek n.a.v. WOII. Zij hoopt dit jaar te promoveren op haar neuroimaging proefschrift ‘Unresolved-disorganized attachment, psychopathology and the adolescent brain’, waarvoor zij verbonden is aan Curium-LUMC. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Psychotrauma jeugd.

 • dr. Ingrid Wigard

  Ingrid Wigard is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam bij de Parnassiagroep als Specialismeleider Trauma en Dissociatie. Zij is betrokken bij verschillende wetenschappelijke studies naar behandelingen voor PTSS en heb het Academisch Netwerk tussen de UVA en de Parnassiagroep opgericht ism Arnoud Arntz. Daarnaast is zij P-opleider van Noord-Holland van de Parnassiagroep. Aandachtsgebied binnen de NtVP: certificering.

Het schema van aan- en aftreden van het huidige bestuur kunt u hier inzien (Rooster van aftreden bestuur NtVP).

Het overzicht van bestuursleden sinds de oprichting van de NtVP in 2006 kunt u hier inzien (Overzicht bestuursleden NtVP).

logo-estss

De ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies) is de Europese organisatie op het gebied van posttraumatische stress. Het belangrijkste doel van de ESTSS is om in Europa het netwerk van trauma-deskundigen zo goed mogelijk op te bouwen en te onderhouden, en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van hulp aan trauma slachtoffers te verbeteren en meer evidence-based te gaan werken. De ESTSS is een parapluorganisatie die bestaat nu uit individuele leden, leden via geaffilieerde verenigingen en leden vanuit Europese ‘verenigingen die lid zijn (member societies), zoals de NtVP dat voor Nederland en België is. Andere landen waar member societies bestaan zijn het Verenigd Koninkrijk (UKPTS), Polen (PTBST), Georgië (GSP), Duitstalige gebied van Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland (DeGPT;), Zwitserland (SSPT), Portugal (Centro de Trauma), Kroatië (CSTS), Litouwen (LSTSS) en Oekraïne (USOCTE), Zweden (SPTF), België (BIP) en Italië (SISST). Noorwegen (NKVTS) heeft een geaffilieerd lidmaatschap met de ESTSS. De ESTSS is ook geaffilieerd met de internationale organisatie (ISTSS). De European Journal of Psychotraumatology is het officiële tijdschrift van de ESTSS. Dit wetenschappelijke tijdschrift is vrij toegankelijk leesbaar voor een ieder via internet (link). De ESTSS organiseert om het jaar een congres dat door professionals van alle continenten goed wordt bezocht.

Meer informatie over de ESTSS vindt u op: http://www.estss.org

Algemene Leden Vergadering

Onderstaand vind u alle bijbehorende documenten van de algemene ledenvergaderingen in 2017 en 2018. Documenten van eerdere algemene ledenvergaderingen kunt u opvragen bij het secretariaat info@ntvp.nl

NtVP Nieuwsbrief

NtVP geeft periodiek een nieuwsbrief uit om onze leden te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, de belangrijkste komende events, nieuws over certificering, de nieuwste interessante artikelen, komende promoties en lopend wetenschappelijk onderzoek.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: