Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 

Op dit moment zijn er 8 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) geüniformeerden met trauma en forensische problematiek,  7) huiselijk geweld en psychotrauma en 8) ouderen en psychotrauma. 

Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep (een overzicht vindt u hier). Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@equatorfoundation.nl

Special Interest Group: Ouderen en psychotrauma

Zijn er verschillen in uitkomsten van traumabehandeling bij ouderen en jongeren met PTSS? Ellen Gielkens vergeleek behandelresultaten van een achtdaagse intensieve traumabehandeling (exposure en EMDR, psycho-educatie en activerende sport en beweging) onder 62 ouderen (gemiddelde leeftijd 64.1 jaar) en 62 jongeren (gemiddelde leeftijd 39.5 jaar) met PTSS. PTSS-klachten (CAPS-5) namen significant af in beide groepen, en de oudere leeftijdsgroep verschilde niet van de jongere leeftijdsgroep. Ook zes maanden later kon geen verschil worden vastgesteld.

Lees verder: Gielkens, E.M.J., de Jongh, A., Sobczak, S., Rossi, G., van Minnen, A.,  Voorendonk, E.M., Rozendaal, L., van Alphen, S.P.J. (2021). Comparing Intensive Trauma-Focused Treatment Outcome on PTSD Symptom Severity in Older and Younger Adults. Journal of Clinal Medicine,  10, 1246. https://doi.org/10.3390/jcm10061246.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Ouderen en Psychotrauma? Mail dan naar: Jeannette Lely, j.lely@centrum45.nl


Special Interest Group: Trauma in het forensische veld

Psychopathie kan worden gedefinieerd als een constellatie van eigenschappen die affectieve kenmerken, interpersoonlijke kenmerken, evenals impulsief en antisociaal gedrag omvat. Deze recente review onderzocht of psychopathische subtypes verschillen in termen van ingrijpende ervaringen uit de kindertijd (ACE’s). Studies gericht op de relatie tussen ACE’s en psychopathie werden verkregen via meerdere databases, volgens PRISMA-procedures. De resultaten uit 19 geselecteerde artikelen die voldeden aan de screeningseisen bieden ondersteuning voor de theoretische opvattingen over psychopathische subtypen (primaire psychopathie versus secundaire psychopathie), wat suggereert dat personen met psychopathie en hoge niveaus van negatief affect (secundaire psychopathie) een grotere mate van misbruik ervaren in de kindertijd dan personen met psychopathie en lage niveaus van negatief affect (primaire psychopathie). De kindertijd is een kritieke ontwikkelingsperiode die de weg vrijmaakt voor gezondheids- en welzijnsresultaten op volwassen leeftijd; daarom zijn nauwkeurige beoordelingen van ACE’s noodzakelijk om de klinische evaluatie van persoonlijkheidsstoornissen en ook van psychopathie te helpen verbeteren.

Moreira, D, Sá Moreira, D., Oliveira, S., Nunes Ribeiro, F., Barbosa, F.,  Fávero, M. & Gomes, V. (2021).  Relationship between adverse childhood experiences and psychopathy: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 53, 101452.
https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101452.10.1016/j.avb.2020.101452

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma in het forensische veld? Mail dan naar: Yolande Kat, ykat@dewaagnederland.nl


Special Interest Group: Young Minds

Maak hier je data FAIR en vind datasets van anderen SIG Young Minds
Grote kans dat jij onderzoeksvragen hebt die je kunt beantwoorden met data die al is verzameld. Hetzelfde geldt voor andere onderzoekers die wellicht met jouw verzamelde data hun vragen kunnen beantwoorden. Het zou ons allemaal enorm veel tijd en energie schelen als we data delen en het doet de moeite van participanten eer aan. Zonde als je data in een archief verdwijnt en iemand eenzelfde studie helemaal opnieuw moet doen. Kortom, hoogste tijd om je verzamelde data vindbaar te maken en misschien vind je zelf ook een interessante dataset voor jouw vragen?
Zie deze link voor FAIR dataset collectie van de global collaboration on traumatic stress: FAIR data sets | Global Collaboration (global-psychotrauma.net.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Young Minds? Mail dan naar: youngminds@ntvp.nl


Special Interest Group: Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

Een stap richting depolarisatie binnen het behandelen – stabiliseren debat.

Dyer en Corrigan (2021) zetten in hun lezenswaardig artikel uiteen dat de uiteenlopende standpunten ten aanzien van behandeling van “complexe ptss” mogelijk meer gemeen hebben dan eerst gedacht en bieden handvatten om te komen tot verdere stappen binnen deze controverse. Het is een mooie aanzet om niet los van elkaar, maar gezamenlijk helder te krijgen wat de meest efficiënte zorg is voor alle patiënten met veel en diverse psychopathologie na schokkende gebeurtenissen.

Dyer, K. F. W. & Corrigan J. P. (2021). Psychological treatments for complex PTSD: A commentary on the clinical and empirical impasse dividing unimodal and phase-oriented therapy positions. Psychological Trauma, 13, 869-876. https://doi.org/10.1037/tra0001080

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen? Mail dan naar: Joop de Jong; j.dejong@psyq.nl


Special Interest Group: Trauma en culturele diversiteit

Onze professionele richtlijnen en beleid binnen de ggz-instellingen hebben een sterke voorkeur voor verbale therapieën, wat ook past bij onze huidige ‘praatcultuur’. Maar is dat wel terecht, en kan het zijn dat patiënten met diverse achtergronden meer baat kunnen hebben bij non-verbale therapieën? In een recente Deense studie werden getraumatiseerde vluchtelingen random toegewezen aan muziektherapie, of een verbale therapie conform de evidence based richtlijnen voor PTSS. Uit het onderzoek bleek dat muziektherapie even effectief was als de verbale therapieen, met veel minder kans op uitval (5% vs 40%). Tijd voor een herwaardering van vaktherapie in (transculturele) traumazorg?

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma en culturele diversiteit? Mail dan naar de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl


CategoryNB-Dec21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved