Activiteiten

Impressie afgelopen events

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen.
Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep.
Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@equatorfoundation.nl

home-sig-image-360x2872x

Opvang en vroege interventies
Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Suzanne van Busbach: S.vanBusbach@olvg.nl

Young Minds
Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

Traumatische rouw
Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Voor meer info of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter Suzan Soydas: s.soydas@uu.nl

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen
Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Joop de Jong: j.dejong@Psyq.nl

 Culturele diversiteit
Deze SIG richt zich op ‘cultuur en trauma’ en heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij cultureel andere patiënten. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl

SIG trauma in het forensisch veld

Deze SIG beoogt een netwerk op te zetten om meer kennis over behandeling van trauma binnen het forensisch veld te genereren en onderzoek hiernaar te stimuleren. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Yolande Kat: ykat@dewaagnederland.nl

Huiselijk geweld en Psychotrauma

Deze SIG richt zich huiselijk geweld en de trauma gerelateerde klachten door zowel recent huiselijk geweld maar ook eerder opgedane (vroegkinderlijke) trauma’s. Contactpersoon is Tineke de Ruijter: tderuijter@deruytershoeve.nl

Ouderen en Psychotrauma

Deze SIG richt zich op diagnostiek en behandeling van psychotrauma en daaraan gerelateerde klachten bij ouderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Jeannette Lely: j.lely@centrum45.nl

Congres

Het jaarlijkse NtVP congres vond plaats op dinsdag 8 december 2020

Naar de kern: de verbinding tussen psychotrauma en identiteit

Na een traumatische gebeurtenis of een plotseling verlies kan de wereld er voor getroffenen heel anders uit zien. Een psychotrauma slaat een bres in het basisgevoel van veiligheid en rechtvaardigheid, en daarmee ook in het gevoel van eigenwaarde en zelf: de identiteit. In diagnostiek, behandeling en preventie kunnen verschillende overwegingen richting geven aan het identiteitsgevoel waarmee iemand het leven invulling en kleur kan geven.

Op dinsdagavond 8 december verdiepten we ons in het thema ‘Identiteit’. Vier keynote sprekers namen ons mee in de recentste bevindingen op wetenschappelijk en klinisch gebied.

Programma (avond)

Wie ben ik? Geheugen en identiteitsfragmentatie bij patiënten met een Dissociatieve Identiteit Stoornis • Dr. Rafaele Huntjens

Urban Mental Health: een dynamische systeembenadering van psychopathologie • Dr. Anja Lok

Optimale traumagerichte behandeling van patiënten met PTSS ten gevolge van kindermishandeling en -misbruik • Prof.dr. Maartje Schoorl

Trauma’s in gezinnen: hoe herstel je ouder-kind gehechtheidsrelaties? • Prof.dr. Guy Bosmans

Van fysiek naar online
Het congres was dit jaar anders dan een fysiek congres, maar passend in deze tijd, waarin we de veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen en gewend zijn geraakt aan de vele mogelijkheden van online werken.

Congrescommissie
Marloes Eidhof
Joanne Mouthaan
Merel Velu

In samenwerking met scem.

Accreditatie
Toegekend door NIP (6 pnt), VEN (EMDR) (5 pnt), Kwaliteitsregister V&V en VSR (3 pt), NVP (2,5 pt), VGCt en FGzPt (2 pnt) en NtVP

Verslag

Een verslag van het congres leest u hier.

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

Op 2 september 2020 vonden er twee online lezingen plaats. In de eerste lezing vertelde Ineke Wessel over het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor gezonde behandelpraktijken. Mirjam van Zuiden gaf in de tweede lezing een voorbeeld hoe neurobiologisch onderzoek een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van behandelvormen voor posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van 29 januari 2020 gaven Geert Smid en Lonneke Lenferink lezingen over traumatische rouw. Geert Smid sprak over Traumatische rouw in globaal perspectief en Lonneke Lenferink gaf ons een Beknopt overzicht van recente onderzoeksbevindingenEen uitgebreid verslag van deze lezingen vindt u hier.

Tijdens haar keynote op het NtVP jaarcongres op 31 mei 2018 exploreerde dr. Maggie Schauer van de Universität Konstanz in Duitsland de functies van schuld en schaamte na psychotrauma. Lees hier de Essay Maggie Schauer gepubliceerd in Impact Magazine.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 31 januari vonden twee lezingen plaats in de NtVP Lezingencyclus. De eerste lezing ‘Dissociatieve Identiteits Stoornis: Een stoornis met meerdere gezichten’ werd gehouden door Dr. Miriam Lommen (Rijksuniversiteit Groningen) die deze lezing overnam van Dr. Rafaële Huntjens (Rijksuniversiteit Groningen). Tijdens de tweede lezing werd de opzet gepresenteerd van de Improving PTSD treatment for Adults with Childhood Trauma (IMPACT)-studie door MSc. Chris Hoeboer en Dr. Maartje Schoorl (beiden Universiteit Leiden). Lees hier het verslag in het NtVP katern_Impact Magazine 2018-1.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

In september 2016 heeft Ineke Wessel een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>