CONNECT en ADJUST

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Afgelopen twee jaar vonden veel dingen thuis plaats, waardoor we zwaarder belast werden. Veel coronamaatregelen zijn inmiddels losgelaten, maar er zijn nog steeds regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om hier onderzoek naar uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie (de ADJUST studie). In de CONNECT studie wordt het welzijn van Nederlanders ten tijde van de COVID-19 pandemie geëvalueerd. We willen onderzoeken hoe mensen zich voelen, hoe ze omgaan met de maatregelen en wat ze dringend nodig hebben.

Eind 2021 hebben we de dataverzameling van de CONNECT studie afgerond. Er hebben in totaal drie meetmomenten plaatsgevonden, met elk een tijdsinterval van 6 maanden. Aan de eerste meting hebben ruim 2500 mensen deelgenomen. Aan de tweede meting ongeveer 850 mensen, en aan de derde meting ongeveer 600 mensen. Dat is een fantastisch resultaat. Afgelopen tijd hebben we gewerkt aan het samenvoegen van de geanonimiseerde databestanden, aan data-analyse en het verwerken tot manuscripten. Het protocolpaper is gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Open (Lenferink et al., 2022). Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk dank! We proberen zo een steentje bij te dragen aan het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van deze grootschalige en ingrijpende pandemie.

Ten slotte zal er tijdens een preconference workshop bij het NtVP congres (30 september 2022) een artikel worden geschreven op basis van de CONNECT data.

Zie https://www.ntvp.nl/connect-hoe-gaat-het-met-u-in-de-coronacrisis/ voor informatie over de voortgang en uitkomsten van dit onderzoek.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door CZ Zorgverzekeringen en DSW Zorgverzekeraar.

ADJUST:

De COVID pandemie had tot voor kort de gehele wereld in de greep. In reactie hebben we als NtVP geparticipeerd in een internationaal onderzoek naar de gevolgen voor psychosociale gezondheid en risico en beschermende factoren. Elf samenwerkende verenigingen hebben meer dan 16000 deelnemers bevraagd; en velen hebben drie maal meegewerkt. De bevindingen worden verspreid middels publicaties en er wordt een pagina op de ESTSS website ingericht. 5 en 6 mei was een bijeenkomst in Hamburg georganiseerd door de initiatiefnemers van de studie: prof. dr. Anett Lotzin en prof. dr. Ingo Schäfer. Namens het NtVP CONNECT studie team waren Lyanne Reitsma en Trudy Mooren erbij. We hebben vanuit Nederland een substantiële bijdrage aan de studie geleverd, met meer dan 2000 deelnemers aan de eerste ronde. Na twee jaar tweewekelijkse ZOOM meetings was het een genoegen elkaar drie-dimensioneel te ontmoeten.

Referenties:

Lenferink, L. I. M., Mouthaan, J., Fritz, A. M., Soydas, S., Eidhof, M., van Hoof, M. J., Groen, S. & Mooren, T. (2022). Predicting transitions between longitudinal classes of posttraumatic stress disorder, adjustment disorder, and well-being during the COVID-19 pandemic: Protocol of a latent transition model in a general Dutch sample. BMJ Open, 12(1), e055696. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055696

CategoryNB-Jun22, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved