CONNECT: Hoe gaat het met u in de Coronacrisis?

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om nieuw onderzoek uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie. In deze studie wordt het welzijn van Nederlanders in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie onderzocht. We zouden graag willen weten hoe mensen zich voelen, hoe ze omgaan met de maatregelen en wat ze dringend nodig hebben. De eerste wave van dataverzameling is inmiddels geweest en alle deelnemers zullen t.z.t. een uitnodiging krijgen om ook mee te doen aan de follow-up meting.

Onderzoeksteam:

De studie wordt uitgevoerd door de ESTSS, NtVP, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit. Ondersteunende partijen zijn: ARQ Centrum ’45, Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en GGZ Drenthe.