Presentaties NtVP congres 2022

Op vrijdag 30 september 2022 vond het NtVP Jaarcongres plaats met als thema “Psychotrauma door systemen heen”.

Tijdens dit congres hebben we aandacht besteed aan verschillende systemen waarbinnen psychotrauma plaatsvindt. Van het stresssysteem naar het gezin of de familie waarin iemand zich bevindt, de organisatie waar iemand werkt en maatschappij waarin iemand leeft. Daarnaast richtte het congres zich op systemen die invloed hebben op het herstel. Wat beïnvloedt elkaar en wat houdt klachten in stand? Tijdens het congres werd kennisdeling geboden over deze vragen met als doel om systemen beter te gaan begrijpen en effectiever in te kunnen zetten.

Sprekers hebben na het congres de mogelijkheid gekregen om hun presentaties online beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u deze presentaties:

Parallel sessies

Verdiepende workshops

Special Interest Groups

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: