ESTSS congres 2019

Als lid van de NtVP bent u ook automatisch lid van de Europeas Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). Het grote aantal bezoekers aan het ESTSS congres in 2017, waaronder veel Nederlanders, heeft het NtVP bestuur overtuigd het volgende ESTSS congres in Nederland te organiseren. Dit is een mooie kans om een hoge kwaliteit van internationale sprekers naar ons land te brengen. In 2019 zal er daarom geen NtVP congres in Lunteren plaatsvinden maar nodigen wij onze leden uit naar het 16de ESTSS congres te komen. De ESTSS congressen worden om de twee jaar georganiseerd, iedere keer in een ander Europees land.

ESTSS CONGRES 14 t/m 16 JUNI
Het 16de ESTSS congres vindt plaats in conferentiecentrum de Doelen in Rotterdam van 14 t/m 16 juni 2019. Het thema zal zijn: Trauma in Transition-Building Bridges en staat in het teken van interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Meer informatie over het programma en inschrijving is te vinden op website www.estss2019.eu.

KEY NOTE SPREKERS
Prof.dr. Bernet Elzinga
Met haar onderzoek naar de invloed van (vroege) levensstress op het brein en het cognitieve en emotionele functioneren bij stressgerelateerde stoornissen ontving Bernet Elzinga (Universiteit Leiden) verschillende prestigieuze beurzen (VENI, VIDI, VICI), waarvan de  meest recente voor onderzoek naar de intergenerationele overdracht van mishandeling. Elzinga is tevens getraind psychotherapeut in cognitieve gedragstherapie, doceert aan de sectie klinische psychologie van de Universiteit Leiden, adviseert in de Landelijke Expertisegroep voor Bijzondere Zedenzaken en is sinds 2007 gekozen als lid van De Jonge Academie van het KNAW.

Prof.dr. Christine Heim
Met een multidisciplinaire psychobiologische  benadering bestudeert Christine Heim de neurobiologische gevolgen van vroegkinderlijk trauma en het verband met depressie, angst en somatische ziekten. Haar onderzoek gaf als één van de eerste studies bewijs voor de levenslange neurobiologische invloed van vroege traumatisering op de latere ontwikkeling van diverse stoornissen. Heim heeft diverse prijzen op haar naam staan, waaronder de Chaim Danieli Young Professional Award voor buitengewone bijdrage aan het veld van het traumatische stressonderzoek. Ze vervult tevens verschillende posities in commissies met de focus op vroege traumatisering.

Dr. Mark Jordans
Mark Jordans is kinder- en jeugdpsycholoog en verbonden als lector aan het Centre for Global Mental Health, King’s College London en als gast-hoofddocent bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jordans is tevens Director of Research & Development van War Child Nederland. De focus van zijn werk is de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van psychosociale en geestelijke gezondheidszorgsystemen in landen met lage en middeninkomens, in het bijzonder voor benadeelde kinderen. Jordans stond aan het hoofd van interventies en onderzoeksprogramma’s voor slachtoffers van martelingen, kinderen getroffen door politiek geweld, ex-kindsoldaten, vluchtelingen en jeugdslachtoffers van mensenhandel in o.a. Nepal, Burundi en Sri Lanka.

Prof.dr. Gerhard Andersson
Andersson’s voornaamste onderzoeksgebied betreft de toepassing van internet en moderne informatietechnologie in psychologisch onderzoek, met name online begeleide psychologische behandeling. Sinds 2003 is Andersson hoogleraar klinische psychologie aan de Linköping Universiteit en is tevens verbonden als onderzoeker aan het Centre for Psychiatry Research van het Karolinska Instituut. Daarnaast werkt Andersson in het Linköping academisch ziekenhuis als deeltijd klinisch psycholoog bij de behandeling van patiënten met tinnitus.

ABSTRACT SUBMISSION
Van 1 november 2018 t/m 6 januari 2019 is het mogelijk om een abstract in te dienen. Meer informatie over de richtlijnen voor de abstracts is te vinden in het document Abstract submission guidelines ESTSS 2019

Geaccepteerde abstract zullen worden gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology (EJPT). EJPT had in 2017 een impactfactor van 4.209

Het ESTSS congres is het belangrijkste evenement in Europa op gebied van traumatische stress en biedt bijdragen van hoge kwaliteit over een breed scala van onderwerpen. Uitdagende problemen en updates over nieuwe therapeutische strategieën zijn altijd van grote waarde voor de deelnemers om de preventie en behandeling op het gebied van psychotrauma te verbeteren.


Activiteiten

Impressie afgelopen events

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen.
Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep.
Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met NtVP bestuurslid Miranda Meijer: me.meijer@LZV-groep.nl

home-sig-image-360x2872x

Opvang en vroege interventies
Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

Young Minds
Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

Traumatische rouw
Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Voor meer info of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter Suzan Soydas: s.soydas@uu.nl

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen
Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Ingrid Wigard: i.wigard@parnassiagroep.nl

 Culturele diversiteit
Deze SIG richt zich op ‘cultuur en trauma’ en heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij cultureel andere patiënten. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

Tijdens haar keynote op het NtVP jaarcongres op 31 mei 2018 exploreerde
dr. Maggie Schauer van de Universität Konstanz in Duitsland de
functies van schuld en schaamte na psychotrauma. Lees hier de Essay Maggie Schauer gepubliceerd in Impact Magazine.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 31 januari vonden twee lezingen plaats in de NtVP Lezingencyclus. De eerste lezing ‘Dissociatieve Identiteits Stoornis: Een stoornis met meerdere gezichten’ werd gehouden door Dr. Miriam Lommen (Rijksuniversiteit Groningen) die deze lezing overnam van Dr. Rafaële Huntjens (Rijksuniversiteit Groningen). Tijdens de tweede lezing werd de opzet gepresenteerd van de Improving PTSD treatment for Adults with Childhood Trauma (IMPACT)-studie door MSc. Chris Hoeboer en Dr. Maartje Schoorl (beiden Universiteit Leiden). Lees hier het verslag in het NtVP katern_Impact Magazine 2018-1.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

In september 2016 heeft Ineke Wessels een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>

foto-macgruder-alv-2017

© 2018 NTVP - All Rights Reserved