Activiteiten

Impressie afgelopen events

NtVP jaarcongres: Oog voor meer dan PTSS

In 2018 zal het NtVP congres plaatsvinden op donderdag 31 mei, wederom in het congrescentrum de Werelt, te Lunteren.
Voor het eerst wordt een pre-congresdag georganiseerd op woensdag 30 mei 2018. Mensen kunnen op deze dag cursussen volgen waar accreditatie voor wordt aangevraagd.

Meer informatie zal zo spoedig mogelijk volgen, maar zet deze data alvast in de agenda!

Benieuwd geworden naar de inhoud van een NtVP congres? Lees dan hier het verslag van het NtVP congres in 2017 met als thema Levensloop en Trauma.

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema, bestaat uit tussen de 8 en 15 deelnemers en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar en hebben als doel om professionele kennis en ervaring te delen en verder te ontwikkelen.
Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep.
Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rafaele Huntjens: r.j.c.huntjens@rug.nl

home-sig-image-360x2872x

Opvang en vroege interventies

Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

Young Minds

Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen (M.vanMeggelen@fsw.eur.nl). De voorzitter is dr Mirjam Mink-Nijdam: youngminds@ntvp.nl

Traumatische rouw

Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Aanmelding bij de voorzitter Elise van Wageningen, Stichting Centrum ’45, Expertiseteam Traumatische Rouw: e.van.wageningen@centrum45.nl

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen. Contactpersoon is Rafaële Huntjens: R.J.C.Huntjens@rug.nl

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

In september 2016 heeft Ineke Wessels een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>

foto-macgruder-alv-2017

Omdat het volgen van lezingen voor onze leden erg tijdsintensief is, gaat de NtVP in de loop van 2017 een aantal “lezingen” opnemen op video en deze ter beschikking stellen aan onze leden, zodat zij deze video-lezingen op een door hun gewenst moment kunnen beluisteren. De planning hiervoor zal binnenkort bekend worden gemaakt.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2018 NTVP - All Rights Reserved