Activiteiten

Impressie afgelopen events

Oog voor meer dan PTSS

NtVP Congres 2018

Het merendeel van de mensen maakt gedurende het leven een traumatische gebeurtenis mee. Ook in het afgelopen jaar moesten veel mensen huis en haard verlaten om oorlogssituaties te ontvluchten. Dichterbij huis waren terroristische aanslagen en traden mensen naar buiten met #metoo. Een deel van deze mensen zal een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen. PTSS is een heterogene stoornis, des te meer nu in de DSM-5 complexere symptomen zijn opgenomen in de criteria. Afgelopen jaar werd de DSM-5 daadwerkelijk geïmplementeerd in zorg en onderzoek. Dit is het jaar van de zorgstandaard voor trauma gerelateerde stoornissen waarin behalve PTSS ook traumatische rouw, heterogeniteit en comorbiditeit aan de orde komen.

Inmiddels hebben onderzoekers en behandelaren oog voor meer dan PTSS. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering: depressieve stoornissen, dissociatieve stoornissen, seksuele problemen, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en psychose. Of wat als er ‘hoarding’ speelt, een verstandelijke beperking of somatische problemen? Wat heeft dit voor consequenties voor de differentiaal diagnostiek? En heeft comorbiditeit consequenties voor keuze van behandeling? Wanneer is comorbiditeit een voorspeller van uitval of behandeleffect … en wanneer vooral niet? Wanneer volstaat een traumabehandeling … en wanneer is een geïntegreerde behandeling nodig? Wanneer is er sprake van veerkracht en voldoende weerbaarheid … en grijp je niet in? En hebben we voldoende oog voor de kinderen van getraumatiseerde ouders? Al deze onderwerpen belichten we op dit congres.

Kom naar het congres en kijk met ons mee naar effecten van comorbiditeit en heterogeniteit in reacties op psychotrauma. Blik met ons terug op het meest recente wetenschappelijke onderzoek en kijk met ons mee in de toekomst waar wij bouwen aan betere kennis en kunde op het gebied van psychotrauma. Heb oog voor meer dan PTSS! In het document parallelsessies congres 2018 kunt u zien welke parallelsessies georganiseerd zijn.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag 30 mei deelnemen aan een preconference workshop. Alle informatie vindt u in het document preconference workshops 30 mei.

Datum 31 mei 2018
Locatie De Werelt
Plaats Lunteren

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt, NIP Eerstelijn, NVP, VEN (EMDR), VGCt, VSR, Kwaliteitsregister V&V. Bij voldoende belangstelling uit een discipline wordt aanvullend accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 225,-.
Standaardprijs: € 245,-.

Na 9 mei wordt het inschrijfgeld met € 20,- verhoogd.

U kunt zich inschrijven via de website van SCEM.

Bent u lid van de NtVP?
Dan ontvangt u € 30,- korting op het inschrijfgeld. Klik bij inschrijven aan ‘Ik ben lid van de beroepsvereniging’ en vul uw nummer in.

Nog geen lid?
Word nu lid van de NtVP (via tabblad Lid Worden op www.ntvp.nl) om direct te profiteren van de gereduceerde prijs. Vervolgens bij inschrijving aanvinken ‘ik ben lid van de  beroepsvereniging’ en in het invulveld ‘nieuw lid’ invullen. De lidmaatschapskorting wordt dan direct toegepast.

Lees hier het verslag van het NtVP congres in 2017 met als thema Levensloop en Trauma.

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen.
Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep.
Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met NtVP bestuurslid Miranda Meijer: me.meijer@LZV-groep.nl

home-sig-image-360x2872x

Opvang en vroege interventies
Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

Young Minds
Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

Traumatische rouw
Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Aanmelding bij de voorzitter Elise van Wageningen, Stichting Centrum ’45, Expertiseteam Traumatische Rouw: e.van.wageningen@centrum45.nl

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen
Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Ingrid Wigard: I.G.Wigard@uva.nl

 Culturele diversiteit
Deze SIG richt zich op ‘cultuur en trauma’ en heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij cultureel andere patiënten. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

In september 2016 heeft Ineke Wessels een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>

foto-macgruder-alv-2017

Omdat het volgen van lezingen voor onze leden erg tijdsintensief is, gaat de NtVP in de loop van 2017 een aantal “lezingen” opnemen op video en deze ter beschikking stellen aan onze leden, zodat zij deze video-lezingen op een door hun gewenst moment kunnen beluisteren. De planning hiervoor zal binnenkort bekend worden gemaakt.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2018 NTVP - All Rights Reserved