Activiteiten


Activiteiten

Impressie afgelopen events

Special Interest Groups (SIG’s)

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa 2 keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen.
Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep.
Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met NtVP bestuurslid Miranda Meijer: me.meijer@lzv-groep.nl

home-sig-image-360x2872x

Opvang en vroege interventies
Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

Young Minds
Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

Traumatische rouw
Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Voor meer info of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter Suzan Soydas: s.soydas@uu.nl

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen
Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Joop de Jong: j.dejong@Psyq.nl

 Culturele diversiteit
Deze SIG richt zich op ‘cultuur en trauma’ en heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij cultureel andere patiënten. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl

Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek

Deze SIG richt zich op de dilemma’s bij daderschap en slachtofferschap, gerelateerd delictgedrag en de consequenties ervan voor behandeling, de ethische en soms ook morele dilemma’s voor de zorgprofessional. Contactperoon is Yolande Kat: yolandemarleen@gmail.com

Huiselijk geweld en Psychotrauma

Deze SIG richt zich huiselijk geweld en de trauma gerelateerde klachten door zowel recent huiselijk geweld maar ook eerder opgedane (vroegkinderlijke) trauma’s. Contactpersoon is Tineke de Ruijter: tderuijter@deruytershoeve.nl

Ouderen en Psychotrauma

Deze SIG richt zich op diagnostiek en behandeling van psychotrauma en daaraan gerelateerde klachten bij ouderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Jeannette Lely: j.lely@centrum45.nl

Congres

Afgelasting NtVP Jaarcongres 2020

Door de huidige omstandigheden naar aanleiding van de coronacrisis kunnen de geplande activiteiten rondom het NtVP Jaarcongres op 3 en 4 juni helaas niet doorgaan. Na uitgebreide inventarisatie van mogelijke data in het najaar hebben SCEM, de NtVP congrescommissie en het NtVP-bestuur geconcludeerd dat het beter is het NtVP Jaarcongres een jaartje over te slaan. We hopen van harte dat we elkaar dan weer mogen treffen!

De NtVP onderzoekt momenteel of een deel van het programma van het jaarcongres, de keynotes, op een nader te bepalen datum in het najaar online kan worden aangeboden. We houden u daarvan op de hoogte. Voor nu: pas goed op uzelf en blijf gezond!

Hartelijke groet,
mede namens de NtVP Congrescommissie en SCEM,

Marloes Eidhof en Joanne Mouthaan
Voorzitters NtVP Congrescommissie

Lezingen

Met regelmaat organiseert de NtVP een lezing die voor onze leden gratis toegankelijk is (niet leden betalen een kleine bijdrage).

Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van 29 januari 2020 gaven Geert Smid en Lonneke Lenferink lezingen over traumatische rouw. Geert Smid sprak over Traumatische rouw in globaal perspectief en Lonneke Lenferink gaf ons een Beknopt overzicht van recente onderzoeksbevindingenEen uitgebreid verslag van deze lezingen vindt u hier.

Tijdens haar keynote op het NtVP jaarcongres op 31 mei 2018 exploreerde
dr. Maggie Schauer van de Universität Konstanz in Duitsland de
functies van schuld en schaamte na psychotrauma. Lees hier de Essay Maggie Schauer gepubliceerd in Impact Magazine.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 31 januari vonden twee lezingen plaats in de NtVP Lezingencyclus. De eerste lezing ‘Dissociatieve Identiteits Stoornis: Een stoornis met meerdere gezichten’ werd gehouden door Dr. Miriam Lommen (Rijksuniversiteit Groningen) die deze lezing overnam van Dr. Rafaële Huntjens (Rijksuniversiteit Groningen). Tijdens de tweede lezing werd de opzet gepresenteerd van de Improving PTSD treatment for Adults with Childhood Trauma (IMPACT)-studie door MSc. Chris Hoeboer en Dr. Maartje Schoorl (beiden Universiteit Leiden). Lees hier het verslag in het NtVP katern_Impact Magazine 2018-1.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 januari 2017 heeft internationaal trauma-expert prof. dr. Kathryn Magruder een lezing gegeven met als titel: Trauma as a Public Health and Clinical Issue, how can we work together?

In september 2016 heeft Ineke Wessels een webinar gegeven over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2016 hebben Janetta Bos en Anja Lok een referaat gegeven, waarbij Janetta ingegaan is op het thema walging bij PTSS en Anja de relatie tussen obsessief compulsieve stoornis (OCS) en traumatische ervaringen toegelicht heeft.

In 2015 heeft Richard Bryant een lezing gegeven over de sociale kant van trauma. Lees meer >>

foto-macgruder-alv-2017

© 2020 NTVP - All Rights Reserved