ZonMw subsidie voor langlopend cohortonderzoek naar ontwikkeling en preventie van PTSS

Bron: ZonMw
Datum: 17 november 2019

Binnenkort gaan 5 onderzoeken van start, waarbij de focus ligt op vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen. In deze langlopende cohortonderzoeken worden bestaande cohorten versterkt en/of geharmoniseerd of wordt een nieuw cohort opgezet. Alle onderzoeken richten zich daarbij op het in kaart brengen van risicofactoren, op vroege herkenning, mechanismen voor het ontstaan van stoornissen, behandeling en mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van behandeling. Denk hierbij aan het aanvullen van het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het bestaande Nederlands Autisme Register (NAR) met genetisch onderzoek en online tests, het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen of het opzetten van een longitudinaal cohort met betrekking tot jongeren met een licht verstandelijke beperking.

ZonMW heeft subsidie toegekend aan het Project: Towards Accurate Screening And Prevention (2-ASAP): improving early risk detection and indicated prevention for PTSD.

Projectomschrijving
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) treft 10-20% van de mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken. Bij vrouwen komt dit twee keer vaker voor dan bij mannen. Jaarlijks leven ongeveer 400.000 Nederlanders met PTSS. Dit heeft een negatief effect op hun welzijn en functioneren. Toch zoeken mensen vaak pas na jaren – of sommigen zelfs nooit- hulp.

Doel
Het doel van het 2-ASAP consortium (een samenwerkingsverband met universiteiten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties) is om PTSS en de bijbehorende problemen te voorkomen.

Werkwijze
Dit wordt gedaan door mensen met een hoog risico op PTSS vroeg op te sporen en gericht hulp te bieden om langdurige problemen te voorkomen. In dit project worden ongevals- en geweldslachtoffers voor een langere tijd gevolgd en wordt er nagegaan of PTSS anders tot stand komt bij vrouwen dan bij mannen. Ook wordt een methode ontwikkeld voor het vroeg (kunnen) herkennen van mensen die een hoog risico op PTSS hebben. Hierbij wordt gemeten of mannen en vrouwen hiervoor dezelfde screening nodig hebben. Tot slot onderzoeken we of een vroege interventie bij hoog risico op PTSS langdurige problemen voorkomt.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved