Zoekt personeel in actieve dienst of ex-gedienden van de Britse Strijdmachten hulp voor ervaren stress, emotionele problemen of geestelijke gezondheidsproblemen?

Auteurs: Sharon A. M. Stevelink, Norman Jones, Margaret Jones, Daniel Dyball, Charandeep K. Khera, David Pernet, Shirlee MacCrimmon, Dominic Murphy, Lisa Hull, Neil Greenberg, Deirdre MacManus, Laura Goodwin, Marie-Louise Sharp, Simon Wessely, Roberto J. Rona & Nicola T. Fear

Originele titel: Do serving and ex-serving personnel of the UK Armed Forces seek help for perceived stress, emotional or mental health problems?

Achtergrond: Personeel van de Britse Strijdkrachten loopt het risico op beroepsmatige psychologische schade; zij zijn vaak terughoudend in het zoeken naar hulp voor zulke problemen.
Doel: We hadden tot doel om bronnen van steun, prevalentie van steun en zaken gerelateerd aan hulp zoeken te onderzoeken en te beschrijven.
Methode: Een steekproef van 1450 deelnemers die over de afgelopen drie jaar zelf een stress-, emotioneel- of geestelijk gezondheidsprobleem rapporteerden werd getrokken uit een gezondheid en welbevinden onderzoek, die vervolgens een telefonisch interview afmaakten bestaande uit maten van symptomen van mentale stoornissen, alcoholmisbruik en hulpzoekend gedrag.
Resultaten: 7% van de deelnemers had geen enkele hulp gezocht. 55% gebruikte toegang tot medische bronnen van steun (huisarts of GGZ-specialist), 46% ontvingen formele, non-medische (uitkering) steun en 86% gebruikte informele steun. Geslacht, leeftijd, gepercipieerde gezondheid, functionele beperkingen, sociale steun, stationering, alcohol en comorbiditeit hadden een invloed op de keuze van hulpbron.
Conclusies: Dit onderzoek vond dat de meerderheid van hen die zelf meenden problemen te hebben in hun geestelijke gezondheid een vorm van hulp zochten, waarbij meer dan de helft gebruik maakt van formele medische bronnen van steun.

Sleutelwoorden: alcoholmisbruik, depressie, militair personeel, veteraan, hulp-zoeken, posttraumatische stress-stoornis, kwantitatieve methoden.

APA citatie: Stevelink, S. A. M., Jones, N., Jones, M., Dyball, D., Khera, C. K., Pernet, D., . . . Fear, N. T. (2019). Do serving and ex-serving personnel of the UK armed forces seek help for perceived stress, emotional or mental health problems? European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1556552. doi:10.1080/20008198.2018.1556552

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd op 26 november 2018, online gepubliceerd op 14 januari 2019

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved