Yalom: “Get in therapy; go through your own issues!”

Door dr. Lonneke Lenferink (postdoctoraal onderzoeker verlies- en traumaverwerking aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht en bestuurslid bij de NtVP)

Wat mij aanspreekt in Yalom’s boeken is zijn kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid naar het willen leren over zichzelf door met veel respect “echt” contact te maken met de ander. Die kwetsbaarheid kwam ook naar voren tijdens de online meeting op donderdagavond 15 oktober 2020 waar Yalom 90 minuten lang vragen beantwoordde van Damiaan Denys en meer dan 5000 kijkers.

In deze meeting was het onderwerp van gesprek het overlijden van zijn vrouw Marilyn, met wie hij sinds zijn tienerjaren zijn leven deelde. Nog geen jaar geleden werd haar euthanasieverzoek uitgevoerd. Zes maanden voorafgaand aan haar overlijden startte Yalom op het verzoek van zijn vrouw met het schrijven van een gezamenlijk boek; A matter of death and life. Een boek over haar dood en zijn leven daarna. Yalom antwoordt dat de boodschap van het boek is dat het gaat over háár lijden, over euthanasie en het bestuderen van rouw “My grief” om te leren over hemzelf en te leren over wat leven en dood betekent. Het is het eerste publieke optreden van Yalom na het overlijden van zijn vrouw waar hij een inkijk geeft in zijn acute rouwproces.

“When you left, my past left me”

Yalom vertelt dat hij momenteel zijn eigen boeken terug leest om te leren hoe te rouwen. Zijn aanrader is “Momma and the meaning of life”. Na zoveel jaren ervaring met groepstherapie met rouwenden, maar ook terminale kankerpatiënten dacht hij een expert te zijn, maar hij geeft toe dat een patiënt destijds toch gelijk had: “Je weet niet wat iemand doormaakt die zijn/haar partner verliest, totdat je het zelf meemaakt”. Yalom leest de laatste pagina’s van “A matter of death and life” hardop voor aan de online luisteraars, waarin hij een brief heeft geschreven aan Marilyn vier maanden na haar dood. In de brief beschrijft hij hoe verdoofd, depressief en alleen hij zich voelt. Hij verontschuldigt zich dat het hem niet lukt om naar haar foto te kijken en dat hij haar graf nog niet heeft bezocht. “When you left, my past left me”.

Zijn belangrijkste lessen als psychotherapeut is jezelf zijn als therapeut waarbij het laten zien van jouw eigen pijn en lijden de verbintenis kan leggen tussen jou en de patiënt, het vertrouwen kan winnen van de patiënt wat kan helpen bij  het in het hier en nu brengen van interpersoonlijke relaties. In elke sessie brengt Yalom het ter sprake: “Wat gebeurt er nu tussen jou en mij?”. Daar zit de mogelijk tot verandering. Het advies van Yalom aan jonge therapeuten: “Get in therapy; go through your own issues, extensively and intensively!”

Yalom vanuit zijn huiskamer in Palo Alto, Californië 15 oktober 2020


Psychiater en emeritus hoogleraar Irvin Yalom 

The School of Life organiseerde op 15 oktober 2020 een online interview met één van de beroemdste psychiaters van deze tijd. De inmiddels 89-jarige Irvin Yalom is bekend vanwege zijn academische werken over groepstherapie en zijn boeken over verhalen uit zijn eigen psychotherapiepraktijk (bijvoorbeeld de bundel “Eendagsvlinders” over existentiële vraagstukken van patiënten) en zijn romans, zoals Nietzsches tranen. Het interview met Yalom is terug te zien via de website van The School of Life (www.theschooloflife.com). Het boek “A matter of death and life” wordt verwacht in maart 2021 en u kunt (net als ik) alvast een reservering plaatsen bij bol.com.


CategoryNB-Okt20, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved