WRITEjunior effectieve behandeling van trauma bij kinderen en jongeren

WRITEjunior is een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten, waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en GGZ Rivierduinen blijkt dat EMDR en schrijftherapie via de WRITEjunior-methode even effectief zijn in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen. Op 1 juli nam onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar. Het artikel van Carlijn de Roos is gebaseerd op een onderzoek onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. Het werd in juni 2017 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.

WRITEjunior

Doel van WRITEjunior is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen, die het kind hebben getraumatiseerd. Dat is te merken aan het verdwijnen of sterk verminderen van de posttraumatische stressklachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De posttraumatische stress-klachten zijn: herbelevingen, vermijding, negatieve veranderingen in stemming en cognities, veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit (DSM 5). Doel van de ouderbegeleiding is psycho-educatie en ouders ondersteunen in de opvoeding van hun getraumatiseerde kind.

Lees meer over WRITEjunior op het E-healthjeugdnetwerk 
Lees het onderzoeksartikel 
Bron: http://www.writejunior.nl/t_resultaten.html 

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved