Aanmelden lidmaatschap

Kosten van het NtVP lidmaatschap

Lidmaatschap per jaar € 75,- (voor leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie of promovendi € 40,- en voor studenten € 20,-)
Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
Optioneel: jaarabonnement op de Impact € 17,50
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Aanmelden

Correspondentiegegevens

Aanhef *

DhrMevrouw

Titel *

Achternaam *

Voornaam *

Voorletter(s) *

Geboortdatum *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Land *

Telefoon Privé *

Email Privé *

Lidmaatschap *

Gewoon lidStudentPromovendus/In opleiding

Werkgegevens

Organisatie

Functie

Email Werk

Telefoon Werk

Uw bericht

* verplichte veldenIk heb belangstelling voor een Special Interest Group:

Opvang en vroege interventies

Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

Traumatische rouw

Young Minds

Culturele diversiteit

Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek

Huiselijk geweld en Psychotrauma


Ik wil Impact Magazine ontvangen


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: