Aanmelden lidmaatschap

Kosten van het NtVP lidmaatschap

Lidmaatschap per jaar € 75,- (voor leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie of promovendi € 40,- en voor studenten € 20,-)
Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
Optioneel: jaarabonnement op de Impact € 17,50
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Word lid


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: