Aanmelden lidmaatschap

Kosten van het NtVP lidmaatschap

Regulier lidmaatschap € 81,50 per jaar. Speciale tarieven gelden voor leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie (€ 43,50), promovendi (€ 43,50), studenten (€ 21,50) en gepensioneerden (€ 21,50).Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 54,25 per jaar.Optioneel: jaarabonnement op de Impact € 17,50 per jaar.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  Aanmelden

  Correspondentiegegevens

  Aanhef *

  DhrMevrouw

  Titel *

  Achternaam *

  Voornaam *

  Voorletter(s) *

  Geboortdatum *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Land *

  Telefoon Privé *

  Email Privé *

  Lidmaatschap *

  Gewoon lidStudentPromovendus/In opleiding

  Werkgegevens

  Organisatie

  Functie

  Email Werk

  Telefoon Werk

  Uw bericht

  * verplichte velden

  Ik heb belangstelling voor een Special Interest Group:

  Opvang en vroege interventies

  JaNee

  Young Minds

  JaNee

  Traumatische rouw

  JaNee

  Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

  JaNee

  Culturele diversiteit

  JaNee

  Trauma in het forensisch veld

  JaNee

  Ouderen en Psychotrauma

  JaNee

  Impact Magazine

  Ik wil Impact Magazine ontvangen

  JaNee


  De NtVP werkt samen met de volgende partijen: