Aanmelden lidmaatschap

Kosten van het NtVP lidmaatschap

Lidmaatschap per jaar € 75,- (voor leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie of promovendi € 40,- en voor studenten € 20,-)
Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
Optioneel: jaarabonnement op de Impact € 17,50
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  Aanmelden

  Correspondentiegegevens

  Aanhef *

  DhrMevrouw

  Titel *

  Achternaam *

  Voornaam *

  Voorletter(s) *

  Geboortdatum *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Land *

  Telefoon Privé *

  Email Privé *

  Lidmaatschap *

  Gewoon lidStudentPromovendus/In opleiding

  Werkgegevens

  Organisatie

  Functie

  Email Werk

  Telefoon Werk

  Uw bericht

  * verplichte velden  Ik heb belangstelling voor een Special Interest Group:

  Opvang en vroege interventies

  Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen

  Traumatische rouw

  Young Minds

  Culturele diversiteit

  Geüniformeerden met trauma en forensische problematiek

  Huiselijk geweld en Psychotrauma


  Ik wil Impact Magazine ontvangen


  De NtVP werkt samen met de volgende partijen: