Aanmelden lidmaatschap

Kosten van het NtVP lidmaatschap

Lidmaatschap per jaar € 75,- (voor leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie of promovendi € 40,- en voor studenten € 20,-)
Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
Optioneel: jaarabonnement op de Impact € 17,50
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd.

Aanmelden

Correspondentiegegevens

Aanhef *

Titel *

Achternaam *

Voornaam *

Voorletter(s) *

Geboortdatum *
Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Land *

Telefoon Privé *

Email Privé *

Lidmaatschap *

Werkgegevens

Organisatie

Functie

Email Werk

Telefoon Werk

Uw bericht


* verplichte velden


Ik wil de Impact ontvangen

Ik heb belangstelling voor een Special Interest Group:

Traumatische rouw

Young Minds

Culturele diversiteit


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: