Woord van de voorzitter

Bruggen bouwen

13-16 juni was het congres van de ESTSS in Rotterdam, georganiseerd door de NtVP. Een grote klus die prachtig is uitgepakt. Bruggen zijn gebouwd tussen diverse disciplines: artistieke, wetenschappelijke en sportieve evenementen wisselden elkaar af; tussen verschillende presentatievormen: er waren posters, flashtalks, symposia en masterclasses naast de key-note lezingen. En, inhoudelijk werden bruggen gebouwd: vluchtelingen, veteranen, vroegkinderlijk trauma en slachtoffers van seksueel geweld passeerden de revue. Het was een genoegen dat in Rotterdam, de stad van bruggen, het water, en symbool van veerkracht, zoveel psychotrauma expertise bijeen was.
In zijn reflectie op het congres gaf emeritus professor Berthold Gersons aan enigszins een hekel aan het woord trauma te hebben ontwikkeld. Geeft het nog voldoende weer wat mensen aan gruwelijke ervaringen opdoen? Hoeveel RCT’s hebben we nodig om het veld verder te ontwikkelen? Ik denk dat we er goed aan doen deze ‘validity-check’ ter harte te nemen. Na vier dagen te zijn ondergedompeld in alle presentaties en sociale uitwisselingen, is enige bezinning over wat nu wezenlijk de vooruitgang op gebied van psychotrauma is, wenselijk. Daar ga ik gedurende de komende zomerweken over nadenken. En ondertussen maken we plannen voor het volgende NtVP congres. Ik zie er naar uit!

Trudy Mooren, NtVP voorzitter

CategoryNB-Jul19, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved