Woord van de voorzitter

Een hecht team

Op 9 mei 2006 is de NtVP opgericht, Vijftien jaar bestaat de vereniging en dat vieren we met u, ondanks maatregelen vanwege de pandemie. We hebben een mooi filmpje over ons verjaarsfeestje in voorbereiding, schrijven in het NtVP katern in de IMPACT over de recente geschiedenis en over de vooruitzichten van de vereniging en we hebben vijf interviews met en door prominente leden als Berthold Gersons, Miranda Olff, Mariel Meewisse en Berend Berendsen. Ik mag de reeks afsluiten in voorjaar ’22. Het eerste interview vindt plaats op zondag 6 juni wanneer Berthold prof. Alexander (Sandy) McFarlane, in Adelaide, interviewt. Het belooft een mooi gesprek te worden tussen twee experts in de psychotraumatologie die met elkaar bovendien een langdurige vriendschap hebben.

We leven nu ruim een jaar met wisselende maatregelen vanwege de pandemie COVID-19. Ik ben heel benieuwd of u en uw team hier goed doorheen zijn gekomen. In het team waar ik werkzaam ben bij ARQ Centrum’45 hebben enkele collega’s veel tegenslag gekend, niet enkel corona-gerelateerd, maar wel met flinke weerslag. Nu ook twee mensen afzwaaien omdat zij met pensioen gaan, merkten we dat een behoorlijke deuk is geslagen in de veerkracht van ons team. Tot we heel recent – online – een teamochtend organiseerden, met verschillende bijdragen van collega’s over de specialisatie van hun werk, zoals Infant Mental Health, radicalisering, Multidimensionele Family Therapy en we zijn bijgepraat over de op handen zijnde nieuwe financieringsstructuur in de GGZ (of het er gemakkelijker op wordt weet ik vooralsnog niet). Ik ging die dag blij en trots naar huis met nog snel een kopietje van het artikel van intranet geplukt dat verslag uitbrengt over behoeften van verpleegkundigen in de huidige onzekere en stressvolle omstandigheden (Bruggeman et al., 2021). Het laat zich raden waar zij boven alles veel profijt van hebben en veel waarde aan hechten: een hecht team. “Een hecht team kenmerkt zich door een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor de geleverde zorg. Het gaat gepaard met oog voor elkaar hebben en openlijk met elkaar delen hoe het met je gaat.” (pp. 33).

Ik hoop dat u allen kunt terugvallen op zo’n hecht team.

Bruggeman, F., Brake, H. te, Dijkhuis, R., Dijk, M. van, Buurman, B., & Pagter, A. de (2021). Een hecht team als steun in tijd van crisis. TVZ, 02, 32-34.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved