Woord van de voorzitter

“… the memory of hope” zingt Laura Jansen in een lied dat ze schreef over haar ervaringen op Lesbos waar ze vluchtelingen heeft geholpen. Ze ging erheen voor tien dagen, en bleef er bijna drie jaar. “Ik moest een stem geven aan de ervaringen, plaatsen en mensen waar doorzettingsvermogen, overleving en hoop de overhand hebben.” Eenmaal terug in Nederland bracht ze een jaar door in bed en vertolkte daarna haar ervaringen in het ontroerende nummer ‘The Island’. En dan een tweede uiting van kunst die me recent de adem benam: “… For there is always light / if only we’re brave enough to see it / If only we’re brave enough to be it.” Dit zijn de laatste regels uit het gedicht dat Amanda Gorman voordroeg tijdens de inauguratie van president Biden. Wat een krachtige bemoedigende woorden.

Recent sloten we tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) een NtVP jaar af. Maartje Schoorl, Miranda Meijer en Philip le Clercq gaven het stokje door aan respectievelijk Chris Hoeboer, Samrad Ghane en Joris Haagen. Dank aan de vertrekkende leden voor hun bijdragen en welkom aan de nieuwe collega’s! Dank ook aan Maarten van Son die na jaren het voorzitterschap van de accreditatiecommissie heeft overgedragen aan Rolf Kleber. Zoveel mensen die zich inzetten voor het delen van kennis en ervaring!

De ALV zegde ons vertrouwen toe voor het nieuwe jaar. Het jaar waarin de NtVP het derde lustrum viert. De coronapandemie stelt het geduld op de proef, maar we houden hoop dat we elkaar in dit lustrumjaar in het “echt” treffen. En dan vieren we het leven!

CategoryNB-Feb21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved