Wederzijdse instandhouding van PTSS en fysieke symptomen bij veteranen die terugkeren van uitzending

Auteurs: Lisa M. McAndrew, Shou-En Lu, L. Alison Phillips, Kieran Maestro & Karen S. Quigley

Originele titel: Mutual Maintenance of PTSD and physical symptoms for Veterans returning from deployment

Achtergrond: In het model voor wederzijdse instandhouding (‘mutual maintenance model’) wordt voorgesteld dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) symptomen en chronische fysieke symptomen een bi-directionele relatie over de tijd hebben. Ondanks de brede steun voor dit model, zijn er relatief weinig empirische tests van het model en deze hebben alleen patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met traumatisch letsel onderzocht.
Doel: Om het onderzoek van dit model uit te breiden, hebben we de temporele relatie tussen PTSS en fysieke symptomen onderzocht voor militairen die uitgezonden werden voor gevechtsoperaties (d.w.z. met risico op overlijden) en die niet zijn geëvacueerd vanwege traumatisch letsel.
Methode: Het huidige onderzoek gebruikte een prospectief design om inzicht te krijgen in de (dwars)verbanden tussen PTSS en fysieke symptomen voor, direct na, 3 maanden na en 1 jaar na militaire uitzending.
Resultaten: De resultaten toonden aan dat de lichamelijke symptomen op elk meetmoment consistent gerelateerd waren aan meer PTSS-symptomen op het volgende moment (l1=.15, l2=.16 and l3 =.27). PTSS-symptomen waren gerelateerd aan latere lichamelijke symptomen, maar slechts op één meetmoment; direct na de uitzending waren PTSS-symptomen gerelateerd aan lichamelijke symptomen 3 maanden na uitzending( =.28).
Conclusie: De bevindingen breiden eerder onderzoek uit door aan te tonen dat PTSS en lichamelijke symptomen elkaar in stand houden, ook als er geen sprake is van ernstig traumatisch lichamelijk letsel.

Kernwoorden: posttraumatische stressstoornis, pijn, symptoom, comorbide, wederzijdse instandhouding, medisch onverklaarbare symptomen, Veteraan

Citatie: Lisa M. McAndrew, Shou-En Lu, L. Alison Phillips, Kieran Maestro & Karen S. Quigley (2019) Mutual maintenance of PTSD and physical symptoms for Veterans returning from deployment, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1608717

Vertaling door Marthe R. Egberts

Geaccepteerd voor publicatie op 6 april 2019, online gepubliceerd op 21 mei 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved