Waargenomen gevaar tijdens uitzending: een Rasch validatie van een instrument om waargenomen blootstelling aan oorlogsgeweld en het zien van de gevechtsgevolgen in oorlogsgebied te meten

Auteurs: Karen-Inge Karstoft, Tine Nielsen & Anni B. S. Nielsen

Originele titel: Perceived danger during deployment: a Rasch validation of an instrument assessing perceived combat exposure and the witnessing of combat consequences in a war zone

Achtergrond: De potentiële stressoren geassocieerd met militaire uitzending zijn gerelateerd aan een verhoogd risico op negatieve mentale gezondheidsuitkomsten. Het is aangetoond dat waargenomen blootstelling aan oorlogsgeweld van belang is voor de ernst van posttraumatische stress stoornis (PTSS) na uitzending. Echter, andere waargenomen tegenslagen tijdens uitzending, zoals getuige zijn van gevaar, lijden en ontberingen in oorlogsgebied zijn minder systematisch onderzocht, maar zouden mogelijk een even belangrijke rol kunnen spelen in de mentale gezondheid na uitzending. De ontwikkeling en validatie van instrumenten die deze gerelateerde constructen meten zijn nodig om te bepalen wat hun bijdrage is aan het risico op PTSS na uitzending.
Doel: We beogen de validiteit van 10 items te evalueren die waargenomen gevaar meten onder alle militairen van de Deense Defensie die zijn uitgezonden sinds 1998. We verwachten twee schalen: Blootstelling aan Gevaar en Oorlogsgeweld (BGO) en Getuige zijn van Gevolgen van Oorlog (GGO).
Methode: Twee militaire cohorten uitgezonden naar Afghanistan in 2009 (Cohort 1, N = 276) en 2013 (Cohort 2, N = 273) werden geïncludeerd. Data uit vragenlijsten was verzameld 6 maanden na thuiskomst, bestaande uit ervaringen tijdens uitzending en reacties na uitzending. We onderzochten de construct validiteit van de 10 items van waargenomen gevaar met Rasch Modellen (RM), specifiek gericht op de aanwezigheid van subschalen en differentiële item functioning (DIF) tussen de cohorten.
Resultaten: We bevestigden het bestaan van twee verschillende subschalen, BGO en GGO, beiden met adequate betrouwbaarheid. Geen van de subschalen had een volledige RM fit, maar een adequate fit was gevonden voor graphical log-linear RM met bewijs voor DIF voor de BGO. Echter, aanpassingen van de score zodat rekening gehouden werd met DIF had praktisch geen effect, wat suggereert dat de totale niet-aangepaste gemiddelde score gebruikt kan worden in toekomstige cohort vergelijkingen.
Conclusies: Waargenomen blootstelling aan oorlogsgeweld en gevaar, en getuige zijn van oorlogsgevolgen zijn twee gerelateerde maar verschillende concepten die ieder unieke informatie bieden over tegenslagen tijdens uitzendingen. Toekomstige studies zouden hun gedeelde en unieke bijdrage aan het risico op PTSS na uitzending moeten evalueren.

Kernwoorden: item respons theorie: Rasch model: blootstelling aan oorlogsgeweld; militairen; psychometrie; leger; PTSS

APA citatie: Karstoft, K., Nielsen, T., & Nielsen, A. B. S. (2018). Perceived danger during deployment: A rasch validation of an instrument assessing perceived combat exposure and the witnessing of combat consequences in a war zone. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1487224. doi:10.1080/20008198.2018.1487224

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 16 mei 2018, online gepubliceerd op 9 juli 2018

© 2023 NTVP - All Rights Reserved