Waargenomen controle en vermijding in posttraumatische stress

Auteurs: Lisa Hancock & Richard A. Bryant

Originele titel: Perceived Control and Avoidance in Posttraumatic Stress

Ondanks dat er veel bewijs is voor het belang van controle over stressoren in dierlijke adaptatiemodellen voor stress, is er een gebrek aan experimenteel bewijs voor de rol van controleerbaarheid in de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze studie onderzocht of waargenomen controle over aversieve stimuli invloed had op daaropvolgende vermijding in een groep van vrouwen met en zonder PTSS-symptomen. Vrouwelijke deelnemers (N = 145) met hoge of lage PTSS-symptomen werden gerandomiseerd en kregen een controleerbare of oncontroleerbare tegenhanger van aversieve, positieve en neutrale beelden aangeboden. Ondanks deze perceptie was de werkelijke duur van de presentatie hetzelfde. Deelnemers voltooiden vervolgens een emotionele vermijdingstaak.
Er werd een significant groep x conditie interactie-effect gevonden, zodanig dat degenen met PTSS-symptomen waarvan werd gezegd dat ze geen controle hadden, een grotere vermijding van de daaropvolgende stressor vertoonden ten opzichte van degenen die werden verteld dat ze controle hadden. Dit patroon werd niet waargenomen bij patiënten zonder PTSS-symptomen. Deze bevinding suggereert dat voortdurende ervaringen van oncontroleerbaarheid de psychologische kwetsbaarheden kunnen vergroten die betrokken zijn bij PTSS.

Kernwoorden: posttraumatische stressstoornis; controleerbaarheid; trauma; vermijding

APA citatie: Hancock, L., & Bryant, R. A. (2018). Perceived control and avoidance in posttraumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1468708. doi:10.1080/20008198.2018.1468708

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 1 april 2018 en online gepubliceerd op 27 september 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved