Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen

Volledige naam Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen
Afkorting TSCYC
© Internationale versie John Briere
© Nederlandse vertaling Bas Tierolf, Francien Lamers-Winkelman
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling Hogrefe Uitgevers, Weteringschans 128, 1017 XV  Amsterdam
Gratis download Nee
Download/link: https://www.hogrefe.nl/shop/tscyc-vragenlijst-over-traumasymptomen-bij-jonge-kinderen.html
Korte beschrijving: De TSCYC is een instrument dat inzicht biedt in de symptomen van posttraumatische stress en andere gerelateerde problemen bij kinderen in de leeftijd van drie tot en met twaalf jaar. De resultaten van de TSCYC kunnen gebruikt worden voor het onderbouwen en vaststellen van een eventuele PTSS-diagnose.
CategoryMeetinstrumenten
© 2023 NTVP - All Rights Reserved