#Vraaghet!: Een implementatie project gericht op het ontwikkelen van een online training voor therapeuten

#Vraaghet!: Een implementatie project gericht op het ontwikkelen van een online training voor therapeuten. Therapeuten binnen de GGZ-Jeugdteams ervaren vaak een drempel om traumatische gebeurtenissen bespreekbaar te maken. Onzekerheid en een gebrek aan specifieke vaardigheden zijn hier mede debet aan. De training heeft als doel kind- en jeugdtherapeuten meer bekwaam te maken in het screenen op traumatische ervaringen en de mogelijke gevolgen hiervan en zal online worden aangeboden, in de vorm van een website. De inhoud van de website zal onder andere bestaan uit video’s en screeningshulpmiddelen voor therapeuten, evenals informatie voor kinderen en adolescenten. Halverwege 2016 gaat de website de lucht in. Dit implementatieproject is een samenwerking tussen Overwaal, Centrum voor Angststoornissen (Pro Persona) en Radboud Universiteit Nijmegen en is gesubsidieerd door ZonMw.

Hoofdonderzoeker(s): Lotte Hendriks, Rolf Martens en Agnes van Minnen
Looptijd: November 2015 – Maart 2017.

© 2019 NTVP - All Rights Reserved