Voorzitter gezocht voor de Special Interest Group ‘Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen’

Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.

We zijn op zoek naar een psychotrauma specialist op het gebied van behandeling van complex trauma, die affiniteit heeft met kennisdeling en het leuk vindt om actief te zijn in het verbinden van het netwerk van collega’s die zich professioneel bezighouden met complex psychotrauma.

De NtVP is een onafhankelijke professionele vereniging die de kwaliteit bevordert ten aanzien van het voorkomen, signaleren en behandelen van de gevolgen van psychotrauma. Het doel is de geestelijke gezondheid na trauma te bevorderen en de nadelige gevolgen voor de maatschappij te beperken. Onze leden bestaan o.a. uit psychologen en psychiaters, maar ook opvang medewerkers (voor meer info zie: www.ntvp.nl).

De NtVP ziet het als het een belangrijke taak om actuele kennisbronnen toegankelijk te maken voor de leden en vervult een brugfunctie tussen de ”wetenschap” en “praktijk”. Dit wordt gedaan door actief contact te onderhouden met universiteiten in Nederland en België, maar ook met Europese partners. De uitkomsten (o.a. onderzoeksrapporten, artikelen, overzicht van lopend onderzoek) worden verzameld op de website en gedeeld via social media.

Werkzaamheden van de voorzitter van de SIG bestaan uit:

  • Het organiseren van SIG bijeenkomsten (1-a-2 x jaarlijks) om met de NtVP leden die zich hebben verbonden aan de SIG complexe PTSS kennis en kunde uit te wisselen
  • Het aandragen van suggesties voor lezingen tijdens de ALV, het jaarlijkse NtVP congres
  • Het (samen met de SIG leden) monitoren van ontwikkelingen binnen het psychotraumaveld op het gebied van complex trauma
  • Het aanleveren van nieuws vanuit de SIG voor de periodieke NtVP nieuwsbrieven
  • Het aanleveren van berichten over de SIG op social media (plaatsing doet de communicatie commissie van de NtVP)
  • Actueel houden van de informatie over de SIG op de NtVP website
  • Bijhouden van het actief leden bestand van de SIG (geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via de website bij aanmelding voor lidmaatschap NtVP of direct bij de SIG voorzitter)

Wij zijn op zoek naar: 

  • Iemand met expertise op het gebied van complex psychotrauma
  • Iemand met affiniteit voor nieuws, social media en het verspreiden van kennis
  • Iemand die het leuk vindt om bijeenkomsten te organiseren en een netwerk te onderhouden.

Interesse?:

Meer informatie kan opgevraagd worden bij Miranda Meijer, Bestuurslid NtVP.
me.meijer@lzv-groep.nl

CategoryNB_Feb20, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved