Voorspellers van Behandelrespons op Cognitieve Gedragstherapie voor Prolonged Grief Disorder

Auteurs: Richard A. Bryant, Lucy Kenny, Amy Joscelyne, Natasha Rawson, Fiona Maccallum, Catherine Cahill & Sally Hopwood

Originele titel: Predictors of Treatment Response for Cognitive Behavior Therapy for Prolonged Grief Disorder

Achtergrond: Prolonged Grief Disorder (PGD) veroorzaakt significante beperkingen in ongeveer 7% van rouwende mensen. Alhoewel er is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief is in de behandeling van PGD, is er een behoefte aan het identificeren van voorspellers van non-respons op behandeling.
Methoden: PGD-patiënten (N= 80) werden willekeurig toegewezen om ofwel 10-wekelijkse 2-uur durende groepssessies CGT te ontvangen en a) 4 individuele sessies van exposure-therapie, of b) CGT zonder exposure. PGD werd beoordeeld middels zelfrapportage metingen op baseline, post-behandeling (N = 61) en 6 maanden (N = 56) na de behandeling.
Resultaten: Post-treatment metingen wezen er op dat grotere verminderingen in ernst van rouw relatief aan niveaus voor de behandeling geassocieerd waren met deel uit maken van de CGT/Exposure groep, en lagere baseline niveaus van zelfverwijt en vermijding.
Conclusies: Deze patronen suggereren dat strategieën gericht op excessief zelfverwijt en vermijding tijdens behandeling de respons kan verhogen op rouwgerichte cognitieve gedragstherapie.

Sleutelwoorden: prolonged grief; cognitieve gedragstherapie; voorspeller; behandelrespons

APA citatie: Bryant, R. A., Kenny, L., Joscelyne, A., Rawson, N., Maccallum, F., Cahill, C., & Hopwood, S. (2017). Predictors of treatment response for cognitive behaviour therapy for prolonged grief disorder. European Journal of Psychotraumatology, 8, 1556551. doi:10.1080/20008198.2018.1556551

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 23 november 2018, online gepubliceerd op 07 februari 2019.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved