Vluchtelingen doorbreken het taboe op psychische hulp via lotgenotencontact

Bron: Vrij Nederland
Dd: 12 augustus 2019

Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen, maar het percentage dat hulp krijgt ligt op slechts 13 procent. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen.

In een kleine behandelkamer van het Almeers psychiatriecentrum i-psy verzamelen zich elke donderdagmiddag zeven ongebruikelijke behandelaars voor een werkoverleg. Onderwerp van de bijeenkomst: een hulpprogramma (PM +) voor en door vluchtelingen.

PM+: PROBLEM MANAGEMENT PLUS

Het hulpprogramma dat de Syrische vrijwilligers andere vluchtelingen bieden, heet Problem Management Plus (PM+) en bestaat uit vijf wekelijkse sessies. In elk daarvan staat een beproefde levensvaardigheid op het programma.

Week 1 is gericht op stressvermindering door ademhalingsoefeningen.
Week 2 draait om het behapbaar maken van problemen door ze in kleine deelproblemen op te breken.
Week 3 staat activering centraal: welke bezigheden bieden plezier of rust en hoe kan de deelnemer die bezigheden (weer) gaan doen en blijven doen?
Week 4 is gericht op het vinden van mensen of instanties die sociaal contact kunnen bieden: een boekenclubje of een netwerk voor LHBTI-vluchtelingen bijvoorbeeld.
In week 5 blikken helper en deelnemer terug op het traject, herhalen ze de behandelde vaardigheden en bedenken ze een plan om de nieuwe vaardigheden te blijven oefenen en doen, ook na het hulpprogramma.

Lees meer over dit hulpprogramma en het artikel in Vrij Nederland.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved