Vertaling en validatie van de Chinese ICD-11 International Trauma Questionnaire (ITQ) voor het vaststellen van Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) en complexe PTSS (CPTSS)

Originele titel: Translation and Validation of the Chinese ICD-11 International Trauma Questionnaire (ITQ) for the Assessment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex PTSD (CPTSD)
European Journal of Psychotraumatology

Auteurs: Grace W. K. Ho, Thanos Karatzias, Marylene Cloitre, Athena C. Y. Chan, Daniel Bressington, Wai Tong Chien, Philip Hyland & Mark Shevlin

Achtergrond: Twee stress-gerelateerde stoornissen zijn voorgelegd om opgenomen te worden in de herziene ICD-11: Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) en complexe PTSS (CPTSS). De International Trauma Questionnaire (ITQ) is een meetinstrument voor PTSS en CPTSS en wordt veelvuldig gebruikt in Engelssprekende landen.

Doel: Het primaire doel van deze studie was het ontwikkelen van een Chinese versie van de ITQ en het beoordelen van de inhoud-, construct- en concurrente validiteit.

Methoden: Zes behandelaren en experts scoorden de Chinese vertaalde en terugvertaalde items om de inhoudsvaliditeit te beoordelen. Een sample van 423 Chinese jongvolwassenen vulden de ITQ, de WHO Adverse Childhood Experiences International Questionnaire, en de Hospital Anxiety and Depression Scale in. Van hen, vulden 31 participanten ook de Engelse en Chinese versie van de ITQ in, dit werd in willekeurige volgorde gedaan tijdens de hertest. Vier alternatieve confirmatieve factor analyse modellen zijn getest op basis van data van participanten die tenminste een traumatische jeugdervaring (ACE, N=314) hebben meegemaakt.

Resultaten: De Chinese ITQ werd als excellent beoordeeld op relevantie en geschiktheid. Test-hertest betrouwbaarheid en semantische gelijkwaardigheid tussen de Engels en Chinese versies waren acceptabel. De gecorreleerde eerste order zes-factoren model en tweede order twee-factoren (PTSS en DSO) hadden beiden een acceptabele model fit. De zes ITQ-symptoomclusters waren allemaal significant gecorreleerd met angst, depressie en aantal traumatische jeugdervaringen.

Conclusie: De Chinese ITQ geeft uitkomsten met acceptabele psychometrische eigenschappen en biedt bewijs voor de inclusie van PTSS en complexe PTSS als losse diagnoses in de ICD-11.

 

Kernwoorden: PTSS, Complexe PTSS, ICD-11 Trauma Questionnaire, Chinese, trauma

 

Citatie: Ho, G. W., Karatzias, T., Cloitre, M., Chan, A. C., Bressington, D., Chien, W. T., … & Shevlin, M. (2019). Translation and validation of the Chinese ICD-11 International Trauma Questionnaire (ITQ) for the assessment of posttraumatic stress disorder (PTSD) and complex PTSD (CPTSD). European Journal of Psychotraumatology10(1), 1608718.

 

Vertaling door Marie-Louise Kullberg.

 

© 2021 NTVP - All Rights Reserved