Verstoringen van de Slaap en Intrusieve Herinneringen na het Melden bij de Eerste Hulp Afdeling na een Traumatisch Motorvoertuigongeluk: Een Exploratieve Analyse

Auteurs: Annemarie I. Luik, Lalitha Iyadurai, Isabel Gebhardt & Emily A. Holmes

Originele titel: Sleep Disturbance and Intrusive Memories after Presenting to the Emergency Department Following a Traumatic Motor Vehicle Accident: An Exploratory Analysis

Achtergrond: Verstoringen van de slaap komen veel voor na traumatische gebeurtenissen en er is geopperd dat zij een risicofactor vormen voor het ontwikkelen van psychopathologie zoals die geassocieerd zijn met posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Doel: De relatie beoordelen tussen intrusieve herinneringen, een belangrijk kenmerk van PTSS, en zelfgerapporteerde slaapverstoringen kort na het ervaren of getuige zijn van een motorvoertuigongeluk, en in hoeverre een korte gedragsinterventie (trauma-herinneringscue en Tetris spelen) slaapverstoringen verminderd post-trauma.
Methode: De exploratieve analyse omvatte 71 participanten (gemiddelde leeftijd 39.66, standaarddeviatie 16.32; 37 vrouwen, 52.1%) schreven zich in voor een eerder gepubliceerde ‘proof-of-concept’ gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.  Deelnemers werden geworven bij de eerste hulp afdeling na het ervaren van, of getuige zijn van, een traumatisch motorvoertuigongeluk. Intrusieve herinneringen werden vastgesteld met een dagelijks ingevuld pen-en-papier dagboek gedurende 1 week na het trauma, en slaapverstoringen met 3 vragen uit de Impact of Event Scale – Revised, welke problemen beoordeelt op het inslapen, problemen met doorslapen, en dromen over de gebeurtenis op 1 week en 1 maand na het trauma. Ontbrekende data werden 15 keer geïmputeerd.
Resultaten: Het totale aantal intrusieve herinneringen gedurende de eerste week na het trauma suggereerde een zwakke tot middelmatige samengevoegde intercorrelaties met inslapen en doorslapen. Een ordinale regressie waarbij gebruik werd gemaakt van geïmputeerde data suggereerde dat de interventie geen effect had op slaapverstoringen, alhoewel een analyse waarbij alleen mensen werden meegenomen die de interventie afmaakten een verbetering suggereerde in problemen met het doorslapen op 1 week.
Conclusies: Dit exploratieve onderzoek suggereert dat het ervaren van vroege intrusieve herinneringen is gerelateerd aan slaapverstoringen. Slaapverstoring is mogelijk een bijzonder belangrijk construct om te beoordelen in studies rondom intrusieve herinneringen na een trauma.

Sleutelwoorden: intrusieve herinneringen, trauma, posttraumatische stressstoornis, slaap, vroege interventie.

APA citatie: Luik, A. I., Iyadurai, L., Gebhardt, I., & Holmes, E. A. (2019). Sleep disturbance and intrusive memories after presenting to the emergency department following a traumatic motor vehicle accident: An exploratory analysis.European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1556550. doi:10.1080/20008198.2018.1556550

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 25 november 2018, online gepubliceerd op 14 januari 2019

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved