Verslag van de ALV 2017: Terugblikken op een productief en vruchtbaar jaar en vooruitkijken naar meer samenwerking en inhoudelijke uitbreiding

Met algehele instemming van de aanwezigen werden op 26 januari jl. de resultaten van 2016 afgesloten en de plannen voor 2017 aangenomen. Voorzitter Mariel Meewisse vat de wapenfeiten samen: “Het afgelopen jaar is door alle bestuurs- en commissieleden van communicatie, kwaliteit en opleiding en kennisdeling- en ontwikkeling hard gewerkt met zeer positieve resultaten. Het ledenaantal is gestegen van 420 naar 525 leden. In mei hebben we een succesvol congres georganiseerd met 230 deelnemers. Het aantal gecertificeerde psychotraumatherapeuten groeide van 80 naar 185. Bovendien is een traject opgezet om certificering voor nuldelijnsondersteuners mogelijk te maken. De externe communicatie heeft een vlucht genomen met naast de regelmatige nieuwsbrieven en een vast katern in Cogiscope, de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl, een nieuwe website en een actieve social media community. Zo is NtVP te volgen op Facebook en Twitter en telt onze LinkedIn-groep maar liefst 4300 volgers.”
Onder de speerpunten voor 2017 zijn het versterken van de samenwerking met de NPN (Nederlands Psychotrauma Netwerk), contact met Zorgverzekeraars Nederland, de collectieve leden en grote instellingen voor psychotrauma, en het uitwerken en pilot draaien van de certificering nuldelijnsondersteuner. Naast de bestaande Special Interest Groups (SIGs) zullen twee nieuwe groepen voor culturele diversiteit en vroegkinderlijk trauma opstarten. De lezingencyclus, welke dezelfde avond werd afgetrapt door professor Magruder (lees verder …), gaat zich, naast lezingen over evidence-based behandelingen tijdens (externe) congressen, ook focussen op korte, online beschikbare, video’s over actuele onderwerpen op het gebied van psychotrauma. Op 11 mei vindt het jaarlijkse congres plaats in Congrescentrum De Werelt, Lunteren, met als thema Levensloop en trauma met keynotes en lezingen van nationale en internationale trauma-experts, zoals professor Bernet Elzinga, professor Rachel Yehuda en een interview door de dagvoorzitter professor Frits Boer over de levensloop van de trauma-experts professoren Rolf Kleber en Berthold Gersons. Tot slot biedt de nieuwe website meer functionaliteit op het gebied van communicatie en kennisverspreiding, waardoor geïnteresseerden sneller en gerichter informatie vinden. Het jaarverslag van 2016 en de jaarplannen van 2017 zijn hier te vinden.

Verslag door Joanne Mouthaan

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved