Verslag van colloquium Marylene Cloire in Leiden

Op 6 juni 2018 was Prof. dr. Marylene Cloitre te gast in het Academiegebouw Leiden om een presentatie te geven over een recent project: het testen en implementeren van  een web-versie van de vaardigheidstraining Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR). Dr. Cloitre is directeur van het Instituut voor Trauma en Stress van de New York Universiteit en het Child Study Centre. Zij is een geroemd expert op het gebied van PTSS.

In de context van trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt het belang van sociale steun nogal eens onderschat. Zowel uit onderzoek als uit klinische verhalen blijkt dat sociale steun cruciaal is voor mensen op de weg naar herstel. Een belangrijk thema wat tijdens het colloquium centraal stond was hoe de kloof tussen sociale steun en evidence-based behandelingen bij mensen met PTSS gedicht kan worden.

Naast professor dr. Marylene Cloitre presenteerde ook onderzoekers aan de Universiteit Leiden, PsyQ Den Haag en Pro Persona over de IMPACT-studie. In de deze studie vergelijken de onderzoekers standaard exposure-therapie met gefaseerd behandelen (eerst training in emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden, STAIR, gevolgd door exposure-therapie). Lees meer informatie over de IMPACT-studie in Impact Magazine of op de NtVP website.

Meer weten over de inhoud van het colloquium van 6 juni? De samenvatting is te vinden op de website van Leiden Psychology blog en is geschreven door masterstudenten Sabrina Monteregge en Meropi Simou.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved