Subtypes kindermishandeling en fysieke gezondheid op lange termijn

Auteurs: Vera Clemens, Markus Huber-Lang, Paul L. Plener, Elmar Brähler, Rebecca C. Brown & Jörg M. Fegert

Originele titel: Association of child maltreatment subtypes and long-term physical health in a German representative sample

Background: Kindermishandeling is een groot publiek probleem die gepaard gaat met enorme gevolgen op individueel en sociaaleconomisch niveau. Studies tonen een duidelijk effect aan van kindermishandeling op de lichamelijke gezondheid op lange termijn. Er is echter een gebrek aan analyses die een breed scala aan subtypes van mishandeling beslaan en de ophopende effecten van verschillende subtypen mishandeling tijdens de kinderjaren op de lichamelijke gezondheid adresseren.
Doel: Het doel van deze analyse was om het verband te beoordelen van verschillende subtypes en de intensiteit van kindermishandeling met lange termijn fysieke gezondheid uitkomsten.
Methode: In een crosssectionele observatie benadering werd een representatieve steekproef van de Duitse bevolking (N = 2510) gemeten met betrekking tot sociaaleconomische informatie, hun huidige gezondheidstoestand en hun ervaringen met kindermishandeling met behulp van de Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). Chi- kwadraattoetsen werden uitgevoerd om verschillen in lichamelijke gezondheidstoestand op volwassen leeftijd te vergelijken met kindermishandeling en binaire regressieanalyses om de relatie te bepalen tussen lichamelijke gezondheid en het aantal verschillende subtypes van mishandeling die tijdens de kindertijd werden ervaren.
Resultaten: De kans nam significant toe voor obesitas (1,18), diabetes (1,26), kanker (1,28), hoge bloeddruk (1,16), chronische obstructieve longziekte (1,51), voorgeschiedenis van hartinfarct (1,29) en beroerte (1,31) met een toenemend aantal ervaren subtypes van kindermishandeling. Toenemende intensiteit van elk subtype van mishandeling werd in verband gebracht met hogere percentages van alle beoordeelde lichamelijke gezondheidstoestanden, welke kunnen wijzen op een dosis afhankelijkheid van de relatie tussen mishandeling en fysieke gezondheid op de lange termijn.
Conclusies: Kindermishandeling is geassocieerd met een verhoogde kans voor de voornaamste morbiditeit en doodsoorzaken in Duitsland. Interventies die secundaire en primaire preventieve strategieën omvatten zijn van cruciaal belang om dit grote volksgezondheidsprobleem en de verwoestende gevolgen ervan aan te pakken.

Kernwoorden: Kindermisbruik en verwaarlozing; Kindermishandeling; Fysieke gezondheid uitkomsten; Obesitas; Diabetes; Kanker; Hoge bloeddruk; Chronische obstructieve longziekte; Hartinfart; Beroerte

Citatie: Vera Clemens, Markus Huber-Lang, Paul L. Plener, Elmar Brähler, Rebecca C. Brown & Jörg M. Fegert (2018)Association of child maltreatment subtypes and long-term physical health in a German representative sample, European Journal of Psychotraumatology, 9:1, DOI: 10.1080/20008198.2018.1510278

Vertaling: Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 14 juli 2018, online gepubliceerd op 7 september 2018.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved