Veerkracht faciliteert positieve emotionaliteit en integratie van negatieve herinneringen in geheugen netwerken

Titel artikel: Resilience facilitates positive emotionality and integration of negative memories in need satisfying memory networks: An experimental study

Auteurs: Frederick L. Philippe,, Alastair E. Dobbin, Sheila Ross &Iliane Houle

Abstract: Veerkracht is onder andere het vermogen om positieve emoties te ervaren terwijl negatieve levensgebeurtenissen zich voordoen, of bij het terugdenken aan dergelijke gebeurtenissen. Veerkrachtige mensen zijn meer in staat om die positieve emoties te genereren omdat ze negatieve gebeurtenissen integreren en associeren met positieve gebeurtenissen in hun neuronale geheugennetwerk. Onderzoek naarveerkracht is echter vaak cross-sectional of longitudinaal. In deze studie is een interventie onderzocht op basis van een zelfhulp programma om veerkracht te vergroten. Deze interventie werd vergeleken met een Jacobson-type relaxatie en neutrale achtergrondmuziek. De interventie gericht op veerkracht verhoogde de positieve emotionaliteit na het terughalen van een negatieve herinnering. De integratie van de herinnering in een meer positief geheugen netwerk werd hierdoor mogelijk.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved