Veel slachtoffers van medische fouten kampen met PTSS en andere problemen

Bron: Universiteit Tilburg

Datum: 13 juli 2020

Geschat wordt dat tenminste 185.000 volwassenen in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van ernstige en minder ernstige medische fouten. Uit een nieuw longitudinaal bevolkingsonderzoek blijkt dat zij veel vaker kampen met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan anderen. Circa 28% kampt met ernstige PTSS symptomen. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University (NETHLAB).

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved