Update SIG Vroege opvang en interventies

Tijdens de SIG bijeenkomst van afgelopen 23 mei 2019 hebben de deelnemers met elkaar de doelen van deze SIG aangescherpt door ze opnieuw door de leden te laten formuleren. De inbreng is tot stand gekomen via de mail en door aanwezig te zijn op de bijeenkomst. Het hoofddoel van de SIG blijft staan op het delen van ervaring en kennis. Hiervoor is van alle leden een actieve bijdrage en inbreng nodig.

Met deze doelstelling spreken we van een WIN-WIN situatie waarin je als deelnemer van deze SIG kennis kunt inbrengen en kennis kunt halen bij collega’s in het zelfde werkveld van de vroege opvang.

Accreditatie NtVP 

Inmiddels zijn de eerste accreditaties toegekend voor de trainingen psychosociale nuldelijnsondersteuning. In de laatste SIG bijeenkomst is een discussie geweest over het nut en noodzaak van deze accreditatie. Dit werd mede ingegeven door het feit dat het merendeel van de deelnemers van deze trainingen geen connectie hebben met of een lidmaatschap hebben bij de NtVP. Mogelijk biedt een certificering van de training én de trainers een meerwaarde. Wij zullen ons hier graag als SIG voor willen inzetten.

Datum volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 oktober 2019 van 10.00-12.00 in OLVG Oost met aansluitend een lunch. Een van de agendapunten is het delen van ervaringen en dillema’s in de vroege opvang. Wil je lid worden van deze SIG? Stuur een email naar Lucy Dijkman (l.dijkman@olvg.nl) of Susanne van Buschbach (s.vanbuschbach@olvg.nl).

CategoryNB-Jul19, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved