Uitzending-gerelateerd trauma en PTSS: Doet geslacht er toe?

Auteurs: Christine Frank, Mark A. Zamorski, Jennifer E. C. Lee & Ian Colman

Originele titel: Deployment-related trauma and PTSD: Does gender matter?

Doel: Militair onderzoek heeft pogingen gedaan om te onderzoeken of vrouwen een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor mentale gezondheidsproblemen na uitzending-gerelateerd trauma, maar de bevindingen zijn wisselend. De meeste onderzoeken hebben gecontroleerd voor mishandeling in de kindertijd, maar niet voor andere niet-uitzending-gerelateerd trauma (bijv. levensbedreigende ziekte), dat gedeeltelijk de verschillen in resultaten zou kunnen verklaren. Deze studie onderzocht genderverschillen tussen de associatie met uitzending-gerelateerd trauma en PTSS terwijl gecontroleerd wordt voor trauma niet gerelateerd aan uitzending.
Methode: Data kwamen van de 2013 Canadian Forces Mental Health Survey. Regular of Reserve personeel die ten minste één keer zijn uitgezonden werden geïncludeerd in deze studie (n = 5980). Logistische regressie werd gebruikt om de interactie tussen geslacht en uitzending-gerelateerd trauma te onderzoeken voor het voorspellen van PTSS prevalentie.
Resultaten: Na het controleren voor niet-uitzending trauma, ging de associatie tussen geslacht en PTSS van significant naar marginaal significant. De interactie tussen geslacht en uitzending-gerelateerd trauma was niet significant.
Conclusie: Alhoewel het controleren voor trauma niet gerelateerd aan uitzending de geslachtsverschillen in PTSS niet geheel lieten verdwijnen, namen deze verschillen wel aanzienlijk af, wijzend op dat dit gedeeltelijk gerelateerd is aan traumatische ervaringen buiten uitzending. Omdat geslacht de link tussen uitzending-gerelateerd trauma en PTSS niet modereerde, suggereren de bevindingen dat trauma ervaren tijdens uitzending niet disproportioneel effect heeft op vrouwen vergeleken met hun mannelijke tegenhangers.

Kernwoorden: geslacht; posttraumatische stress stoornis; PTSS; trauma; blootstelling aan gevecht; leger

APA citatie: Frank, C., Zamorski, M. A., Lee, J. E. C., & Colman, I. (2018). Deployment-related trauma and post-traumatic stress disorder: Does gender matter? European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1486123. doi:10.1080/20008198.2018.1486123

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 23 mei 2018, online gepubliceerd op 6 juli 2018

© 2023 NTVP - All Rights Reserved