NtVP Lezing a.s woensdag 25 september

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 25 september de eerste lezingen van de NtVP lezingencyclus bij te wonen. Deze avond zullen twee lezingen gegeven worden:

1. De rol van yoga bij traumabehandeling: een integrale, compassievolle aanpak.
2. Neuroimaging van gehechtheid en psychopathologie in de hersenen van adolescenten.

Agenda
19:00 uur inloop, verzorgd met soep, een hapje en drankje
19:30 eerste lezing 30 min presentatie en 15 min discussie
20:25 tweede lezing 30 min presentatie en 15 min discussie
21:30 sluiting

Locatie
GGZ Drenthe
Dennenweg 9 (’t Prothoes), 101 Proathoes zaal
9404 LA Assen (Routebeschrijving)

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich vóór 25 september opgeven per mail via info@ntvp.nl.
Zou u in deze mail uw naam, initialen en BIG-registratie nummer kunnen vermelden?

Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGzPT.

Circa 3 keer per jaar organiseert de NtVP een lezing die voor leden gratis toegankelijk is. Tijdens iedere lezing zullen 2 sprekers worden uitgenodigd om de ontwikkelingen in hun vakgebied te presenteren. De locaties waarop de lezingen gehouden worden zijn iedere keer anders, zodat alle NtVP leden de kans krijgen een lezing te volgen in eigen regio. Wilt u ook gastorganisatie zijn voor een van onze lezingen, laat het ons dan weten op info@ntvp.nl.

Lezing 1: De rol van yoga bij trauma behandeling: een integrale, compassievolle aanpak

De eerste lezing wordt gepresenteerd door Anneke Sips en Carine Godri.

Anneke is yogadocent, psychiatrisch verpleegkundige en de oprichter van Network Yoga Therapy. Zij is een bruggenbouwer op het gebied van Yoga Therapie voor de geestelijke gezondheid in Nederland. Ze faciliteert netwerk meet-ups, trainingen en de Internationale Conferentie over Yogatherapie & Onderzoek.

Carine is GZ-psycholoog, yogatherapeut i.o. en yogadocent. Zij heeft lang voor de Militaire GGZ gewerkt. Zij doet onderzoekt naar de mogelijkheden om yoga in te zetten binnen de Krijgsmacht in een team van militaire yogadocenten.

In deze lezing wordt het gedachtegoed van yoga uitgelegd, inclusief actueel wetenschappelijke onderzoek en kunt u zien, of beter — voelen —  wat yoga doet met lichaam en geest. Yoga is een geïntegreerde beoefening van fysieke houdingen, beweging, ademhalingsoefeningen, meditatie en mindfulness die tot inzicht, gedragsverandering en algemeen welzijn kan leiden. Deze compassievolle, holistische praktijk kan dienen als een nuttige aanvulling op trauma gerichte behandeling. Vooral omdat men zelf vaardigheden opbouwt in het tolereren en moduleren van fysiologische en affectieve toestanden die ontregeld zijn geraakt door blootstelling aan trauma. Trauma-geïnformeerde yoga is gebaseerd op een bepaald begrip van trauma, een die de impact ervan op het gehele lichaam/geest systeem benadrukt, in tegenstelling tot een gefragmenteerd deel van een mentale toestand (bijv. pijnlijke herinneringen). Op deze manier kunnen we mensen ondersteunen deze lichaam en geest verbinding te ontwikkelen, waardoor men een groter gevoel van eigendom over eigen lichaam kan (her-)krijgen en het algemene welzijn kan optimaliseren.

Lezing 2: Neuroimaging van gehechtheid en psychopathologie bij jongeren en hun behandeling

De tweede lezing wordt gepresenteerd door Marie-José van Hoof.

Marie-José is (kinder- en jeugd) psychiater, Psychotraumatherapeut NtVP en orthopedagoge NVO. Zij is zelfstandig gevestigd in Leiden en m.n. gericht op psychotrauma, gehechtheid en specifiek op third culture kids, chronisch of ernstig zieke kinderen en tweede/derde generatieproblematiek n.a.v. WOII. Zij hoopt dit jaar te promoveren op haar neuroimaging proefschrift ‘Unresolved-disorganized attachment, psychopathology and the adolescent brain’, waarvoor zij verbonden is aan Curium-LUMC.

In deze lezing worden de onderzoeksresultaten besproken van een studie naar de neurale correlaten van onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid (Ud) en een algemene psychopathologie factor (GPF), en er wordt ingegaan op de mogelijke denkrichtingen en klinische implicaties van dit onderzoek. Middels MRI onderzochten de onderzoekers de grijze stof, de witte stof integriteit en de functionele connectiviteit van de hersenen van een groep adolescenten (N=74) met seksueel misbruik, angst en/of depressieve symptomen en zonder psychiatrische symptomen. De score voor onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid werd bepaald aan de hand van het Gehechtheidsbiografisch Interview en een algemene psychopathologie factor.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved