UITNODIGING ALV en Lezingen – woensdag 30 januari 2019

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2018 en de plannen voor 2019?
Kom naar de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 30 januari 2019 (inloop vanaf 18.00 uur) waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen.

Locatie

Van der Valk Hotel, Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen (5 minuten lopen van NS station Breukelen en gelegen aan de A2)

Programma

18.00 – 18.30 uur: inloop en broodjes
18.30 – 19.45 uur: algemene ledenvergadering inclusief stemming
19.45 – 20.15 uur: pauze
20.15 – 20.45 uur: lezing Juul Gouweloos-Trines
20.45 – 21.15 uur: lezing Susanne Weel -van Buschbach en Lucy Dijkman
21:15 – 21.45 uur: napraten met een drankje

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via info@ntvp.nl

Accreditatie

Voor de lezingen is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en FGzPT. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Lezingen 

In lijn van de aandacht vanuit de vereniging voor vroege opvang na incidenten, waaronder ook de recente start van de accreditatie en certificering voor nuldelijnsondersteuners, zullen de volgende lezingen gehouden worden:
‘Focus op bewijsvoering en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten’ door dr. Juul Gouweloos-Trines en ‘Zorg voor de Zorgprofessionals’ door drs. Susanne Weel-van Buschbach en drs. Lucy Dijkman.

Lezing 1: Dr. Juul Gouweloos-Trines werkt als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij het IVP (Instituut voor Psychotrauma), waar zij zowel eerste opvang verleent aan professionals als behandeling biedt bij beroepsgerelateerde psychische klachten. In haar lezing ‘Focus op bewijsvoering en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten’ laat Juul zien welke factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische klachten bij onder andere hulpverleners. Daarnaast doet zij aanbevelingen hoe deze psychische klachten vroegtijdig te signaleren, zodat effectieve steun kan worden verleend.

Lezing 2: Drs. Susanne Weel-van Buschbach en drs. Lucy Dijkman geven de tweede lezing met als titel: ‘Zorg voor de Zorgprofessionals’. Tijdens deze lezing wordt inzicht in de achtergrond van ingrijpende incidenten gegeven en bieden Susanne en Lucy tips en tools om hiermee om te gaan en post traumatische stress klachten te voorkomen of te verhelpen. Susanne is psycholoog Traumaopvang OLVG en Lucy is coördinator Traumaopvang OLVG.

Bestuurswissel

In de afgelopen vier jaar heeft de NtVP een grote groei en ontwikkeling doorgemaakt. Zonder onze inspirerende, enthousiaste en doortastende voorzitter Mariel Meewisse was dit niet gelukt. Tijdens de ALV in november 2014 werd Mariel, samen met een heel nieuw, door haar samengesteld, bestuur geïnstalleerd. Nu, ruim vier jaar en vele uren werk later, is het tijd voor een wisseling van de wacht. Behalve onze voorzitter zullen ook Marten la Haye (secretaris/penningmeester), Ellen Klaassens (vice voorzitter, portefeuillehouder communicatie) en Marit Sijbrandij (kennisdeling en certificering nuldelijnsondersteuners) hun bestuursfunctie na 4 jaar doorgeven. Dr. Trudy Mooren, bestuurslid en portefeuillehouder certificering, heeft zich geïnteresseerd en bereid getoond de taak als voorzitter van de NtVP van Mariel over te nemen.

De vereniging blijft groeien, er veel ontwikkelingen zijn in het psychotraumaveld en wij grote ambities blijven hebben om de kwaliteit van psychotraumatherapeuten hoog te houden en een bijdrage te blijven leveren met betrekking tot kennisdeling, willen wij het NtVP bestuur uitbreiden met een achttal nieuwe kandidaat-bestuursleden.

U kunt hier de motivatie van deze 8 kadidaat-bestuursleden lezen.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved