UITNODIGING ALV en Lezingen – woensdag 29 januari 2020

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2019 en de plannen voor 2020?
Kom naar de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 januari 2020 (inloop vanaf 18.00 uur) waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen.

Locatie

Van der Valk Hotel, Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen (5 minuten lopen van NS station Breukelen en gelegen aan de A2)

Programma

18.00 – 18.30 uur: inloop en broodjes
18.30 – 19.45 uur: algemene ledenvergadering
19.45 – 20.15 uur: pauze
20.15 – 20.45 uur: lezing prof. dr. Geert Smid
20.45 – 21.15 uur: lezing dr. Lonneke Lenferink
21:15 – 21.45 uur: napraten met een drankje

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via info@ntvp.nl

Accreditatie

Voor de lezingen is accreditatie toegekend door de FGzPT (2 punten) en aangevraagd bij de NVvP en NtVP. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Lezing prof. dr. Geert Smid over Traumatische rouw in globaal perspectief

Van traumatische rouw is sprake als nabestaanden na de dood van een dierbare een rouwstoornis ontwikkelen. Na verlies van een dierbare onder gewelddadige omstandigheden hebben nabestaanden een verhoogd risico, niet alleen op het ontwikkelen van een rouwstoornis maar ook op (symptomen van) posttraumatische stressstoornis en/of depressie. Diagnostiek en behandeling van rouwstoornissen krijgen toenemend aandacht in zorg en onderzoek. Beschikbaarheid van specialistische zorg voor traumatische rouw is noodzakelijk, via een therapeutennetwerk en derdelijns behandelcentra. Naast specialistische zorg is een samenhangend zorgaanbod nodig ten behoeve van opvang, verwijzing, begeleiding en preventie. Vanuit een globaal perspectief zijn onder meer de integratie van de zorg voor achterblijvers na vermissing en culturele evaluatie van verlies en rouw van cruciaal belang. In deze presentatie wordt diagnostiek en (geïntegreerde) behandeling van traumatische rouw besproken evenals een samenhangend zorgaanbod in nationaal en globaal perspectief.

Geert Smid is bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek en psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum/ ARQ Centrum ’45. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw en over stress sensibilisatie. In samenwerking met andere experts ontwikkelde hij de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TG), de Dagbehandeling Traumatische Rouw, de Culturele Evaluatie van Verlies en Rouw en de Traumatic Grief Inventory (TGI). Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Lezing dr. Lonneke Lenferink over Verstoorde rouw: Een beknopt overzicht van recente onderzoeksbevindingen

Verstoorde rouw wordt gedefinieerd als een persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) in de DSM-5. PCRS is één van de stoornissen in het derde deel van het handboek die verder onderzoek behoeft. Lonneke Lenferink houdt zich sinds 2014 bezig met onderzoek naar het definiëren, meten, voorspellen en behandelen van verstoorde rouw en verwante problemen bij nabestaanden. Tijdens deze lezing zal zij ingaan op enkele recente onderzoeksbevindingen met betrekking tot verstoorde rouw en comorbide posttraumatische stress en depressie klachten na een (uitzonderlijk) verlies van een dierbare. Bevindingen van nationaal en internationaal rouwonderzoek worden (kritisch) besproken met als doel de luisteraar bewust(er) te maken van ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar verstoorde rouw.

Lonneke Lenferink werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is zij sinds 2019 lid van het dagelijks bestuur van de NtVP. Haar onderzoeksprojecten richten zich voornamelijk op mensen die een uitzonderlijk verlies van een dierbare hebben meegemaakt, zoals een langdurige vermissing of moord, een overlijden door de MH17 vliegramp, een aardbeving of verkeersongeval. Lonneke’s werk is te lezen op: www.researchgate.net/profile/Lonneke_Lenferink

Foto is gemaakt door Klaas-Jelmer Sixma (www.sprekendefotos.nl en www.studioklaes.nl)
CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved