UITNODIGING – Algemene Ledenvergadering 2018 en lezingen

Utrecht, woensdag 31 januari 2018, 18.00 uur inloop

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2017 en de plannen voor 2018?

Kom naar de algemene ledenvergadering (ALV) waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Ook stellen we een nieuw kandidaat-bestuurslid voor, te weten dr. Joanne Mouthaan. Joanne is psycholoog en assistent professor bij de Universiteit Leiden en al 3 jaar actief binnen de werkgroep Communicatie van de NtVP. Zij is verantwoordelijk voor het NtVP katern in de Impact (voorheen Cogiscope).

Lezingen

Traditiegetrouw bieden wij u na afloop van de ALV weer een tweetal lezingen aan:

De eerste lezing wordt gegeven door dr. Rafaele Huntjens en zal gaan over de Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS).

De tweede lezing wordt gegeven door drs. Danielle Oprel en drs. Chris Hoeboer, en zal gaan over hun promotieonderzoek naar behandeling van PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk seksueel misbruik.

Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS) – Een stoornis met meerdere gezichten. 
Er is in de wetenschap en de klinische- en forensische praktijk veel debat rond de validiteit, oorzaak en behandeling van de DIS. Gedegen wetenschappelijk onderzoek kan helpen om een weg te vinden in deze discussie. Rafaele zal een overzicht geven van haar onderzoek op het gebied van dissociatieve stoornissen en uitleggen waarom schematherapie mogelijk een behandel-alternatief is voor deze groep patienten.

Rafaele is associate professor Experimentele Psychopathologie, afdeling Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen.

 

IMPACT studie: behandeling  van PTSS na  seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd.
Exposure-therapie is wereldwijd de meest gebruikte psychologische behandelvorm bij PTSS. Ondanks het feit dat we weten dat exposure-therapie goed werkt, weten we nog niet welke vorm van exposure-therapie het beste werkt bij mensen met PTSS als gevolg van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Daarom vergelijken we in dit onderzoek drie vormen van exposure-therapie: standaard, intensief en gefaseerd.

Danielle is klinisch psycholoog/psychotherapeut en promovendus, werkzaam bij PsyQ.
Chris Hoeboer is psycholoog en promovendus aan de Universiteit Leiden

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht (5 min lopen van Utrecht Centraal)

Programma

18.00 – 18.30 uur: inloop en broodjes

18.30 – 19.30 uur: algemene ledenvergadering

19.30 – 20.00 uur: pauze

20.00 – 20.30 uur: lezing Rafaele Huntjens

20.30 – 21.00 uur: lezing Danielle Oprel

21:00 – 21.30 uur: napraten met een drankje

Aanmelding en/of vergaderstukken via info@ntvp.nl

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved