M.H.Y. van der Zee

Klinisch neuropsycholoog
GGz Breburg
088 – 016 16 16
info@ggzbreburg.nl

Adres
Muiderslotstraat 150
4834 KN Breda
Noord-Brabant
Nederland

  • In het proefschrift/boek “On the relativity of the mental health consequences of disasters” brengt Michel Dückers meerdere studies samen en gaat in op de onderlinge samenhang.

  • Vandaag promoveert orthopedagoog Marthe Egberts aan de UU op haar proefschrift: Family scars after pediatric burns. Zij onderzocht de geestelijke gevolgen van een brandongeval bij 126 families van kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. In de volkskrant van 13 maart is een artikel gepubliceerd over het onderzoek van Egberts.

  • Van 22 maart tot 22 mei 2019 heeft Eye filmmuseum middels het themaprogramma ‘Shell Shock: de kracht van verhalen’ aandacht voor de verbeelding van maatschappelijk geweld en traumatische herinneringen in de cinema.

  • Sinds 2012 zijn op 25 risicolocaties, zoals spoorwegovergangen, fysieke maatregelen getroffen om zelfdoding te bemoeilijken.

  • Over de vicieuze cirkel van stress en nachtmerries. Interview met klinisch psycholoog Annette van Schagen en psychiater en psychoanalyticus Marc Hebbrecht.

  • Op 14 maart 2019 start het onderzoek naar de rol van instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog.

  • Op Internationale Vrouwendag lanceerden Zweden en Frankrijk een diplomatiek offensief tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting.

  • Uit deze studie bleek dat mensen met PTSS bijna drie keer meer kans hebben op het ontwikkelen van PDS in vergelijking met mensen zonder PTSS. De auteurs concluderen dat PTSS mogelijk een risicofactor is voor het ontwikkelen van PDS.

© 2019 NTVP - All Rights Reserved