• Tegenwoordig is de diagnose PTSS vaak een vereiste voor toegang tot gespecialiseerde behandelmogelijkheden en voor het verkrijgen van wettelijke erkenning of financiële compensatie na blootstelling aan geweld. Echter voldoen niet alle slachtoffers van geweld aan alle benodigde criteria voor de diagnose PTSS, zeker niet op de lange termijn. Zij lopen daarom het risico de verkeerde diagnose te krijgen, niet of niet adequaat geholpen te worden en niet wettelijk erkend of beschermd te worden. In dit artikel worden de “verborgen” langetermijngevolgen van blootstelling aan oorlog en geweld besproken en geïllustreerd, voorbijgaande aan de diagnose PTSS.

  • Mark Jordans was keynote speaker tijdens het ESTSS congres in Rotterdam in 2019 en is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar. De UvA interviewde hem over de psychologische hulp die hij biedt aan kinderen in oorlogsgebieden.

  • In De puinhopen van Irak, gemaakt in coproductie met VICE Studios, trekt de Nederlands-Palestijnse Sakir Khader (1990), in gezelschap van zijn vriend en veldproducer Mohamed Rasool, een half jaar rond in het Irak dat we in het nieuws niet te zien krijgen. Op de plekken waar het stof van vier generaties oorlog langzaam neerdaalt, spreekt Sakir als camjo regisseur met de Irakezen die achterblijven.

  • Deze studie onderzocht de diversiteit van ervaren positieve en negatieve emoties -emodiversiteit- binnen twee bestaande datasets. Deze bestonden uit vrouwen die seksueel misbruik en mishandeling hebben meegemaakt en voldeden aan alle criteria voor Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) en een scala aan comorbide diagnoses.

  • De NtVP zoekt voor 2020 een nieuw lid voor de Kascommissie. De NtVP is er voor en door de leden en dat geldt ook voor het financieel beheer! De Penningmeester is hier verantwoordelijk voor en de kascommissie heeft daarin een controlerende functie.

  • Deze week verschijnt ‘Mijn naam is Selma’. Het verhaal van de inmiddels 97-jarige Selma van der Perre die in 1944-1945 in een nazi-concentratiekamp verbleef vanwege haar verzetswerk.

  • Militairen die psychische problemen overhouden aan hun missie krijgen vaak het stempel posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar wat we ons onvoldoende realiseren, zegt antropoloog en universitair docent aan de militaire academie Tine Molendijk (32), is dat er ook nog zoiets is als een ‘morele verwonding’.

  • Een case-controlstudie werd uitgevoerd bij een steekproef van 3.940 slachtoffers van geweld, verzameld door het Accident Analysis Center for Aarhus County Municipality. Risicofactoren die vijf jaar voor de gewelddadige aanval gemeten werden, werden verkregen uit de Deense gezondheids- en sociale registers.

© 2020 NTVP - All Rights Reserved