In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel werd er gekeken naar sekseverschillen in PTSS in Zuid-Afrika, een andere studie beschreef factoren die bijdragen aan de algemene mentale gezondheid van Palestijnse burgers en in een derde studie werd gekeken naar het verband tussen strategieën die gevangenisbewaarders gebruiken om de emoties van gedetineerden te reguleren en de PTSS-symptomen en het gedrag van de gedetineerden.

Posttrauma-cortisolspiegels worden beschouwd als een potentiële biomarker van PTSS. In deze studie werden de prospectieve associaties tussen cortisolconcentraties in haar en PTSS-symptomen onderzocht in een steekproef van Nederlandse brandweerlieden. Hierbij werd rekening gehouden met verschillende niveaus van werkgerelateerde trauma-ernst. De studie ondersteunt het bestaan van een cross-sectionele associatie tussen cortisolconcentraties in het haar en traumasymptomen en slaapproblemen. Deze associatie was afhankelijk van de ernst van het trauma. Ook bleek dat hoge cortisolconcentraties latere slaapproblemen kunnen voorspellen bij individuen bij wie de ernst van het trauma hoog was.

Onderzoekers bestudeerden het sociaal cognitief functioneren in vier sociaal-cognitieve domeinen (mentalisatie, emotieherkenning, sociale perceptie en attributiestijl) bij patiënten met PTSS-diagnose versus controles. Bevindingen laten zien dat sociale cognitie een potentieel belangrijke klinische factor is bij PTSS en onderstrepen het belang van differentiatie tussen onderliggende sociaal-cognitieve processen in onderzoek en behandeling van PTSS.

In deze studie werd onderzocht of het Together Webinar-programma (TTP-Webinar), een gestructureerde online groepsinterventie van zes weken, de ervaring van veelvoorkomende psychische problemen en secundaire traumasymptomen bij militaire partners zou verminderen.
De resultaten suggereren dat TTP-Webinar een effectieve interventie is om de mentale gezondheidsproblemen van militaire partners te ondersteunen.

Deze studie toont aan dat een lagere cardiorespiratoire fitheid (CRF) geassocieerd is met intrusieve geheugenvorming. CF is een maatstaf voor hoe goed je hart en longen tijdens langdurige inspanning bloed en zuurstof door het lichaam pompen. Geestelijke gezondheid, peritraumatische respons of geheugen medieerden de relatie tussen CF en intrusieve geheugenvorming niet. De onderzoekers concludeerden dat het verbeteren van CRF de weerbaarheid tegen de ontwikkeling van intrusies kan bevorderen.

Filmmaker Ingrid Kamerling onderzoekt in de documentaire ‘Echo – theater in de tbs’ de relatie tussen tbs-patiënt en hulpverlener. Niet alleen de tbs’ers worden vastgelegd in deze documentaire. Ook medewerkers doen een boekje open over hun gevoelens en onzekerheden. Wie heeft wie eigenlijk harder nodig?

Racial trauma is a reaction or response to racial discrimination, including microaggressions, and it can be persistent and cumulative. Learn how to recognize racial trauma, its harmful effects, and what you can do about it with this infographic.

Met zijn lijvige boek over de behandeling van posttraumatische stress staat de Nederlander Bessel van der Kolk al 153 weken in de New York Times-bestsellerlijst. Wat is er zo bijzonder aan zijn werk?

© 2021 NTVP - All Rights Reserved