De docu ‘Children of the Enemy’ volgt Patricio Galvez in de strijd om zijn zeven kleinkinderen uit kamp al-Hol in Syrië te redden. Zijn dochter overleed als IS-ganger en haar kinderen bleven achter.

Deze prevalentiestudie liet zien dat rouw een belangrijke factor is in de tegenslagen waarmee jonge mensen worden geconfronteerd voordat ze suïcide plegen. Rouw lijkt op te tellen bij bestaande tegenslagen. Duurzame ondersteuning bij rouwverwerking moet routinematig en onmiddellijk beschikbaar zijn. Proactieve ondersteuning is vereist, vooral als er aanwijzingen zijn voor andere tegenslagen.

In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van een psychologische zelfhulpinterventie ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, genaamd Self-Help Plus. Er werd gekeken of deze interventie kan bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van psychische stoornissen onder Syrische vluchtelingen die psychische problemen ervaren in Turkije. Self-Help Plus bleek een effectieve strategie om het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen. 

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze studie onderzocht het risico op suïcidaal gedrag bij jongvolwassen vluchtelingen die als minderjarige zijn gemigreerd. De resultaten toonden aan dat jongvolwassen vluchtelingen een lager risico op suïcidaal gedrag hebben dan hun leeftijdsgenoten die in Zweden zijn geboren, zelfs als ze een laag opleidingsniveau of psychische stoornissen hebben. Jonge vluchtelingen die Zweden zonder begeleiding zijn binnengekomen, lijken niet in dezelfde mate beschermd te zijn.

Op 6 januari 2021 vond in Washington de bestorming van het Capitool plaats, waar op dat moment door het congres vergaderd werd. 15.000 relschoppers wisten binnen te dringen. In ‘Four Hours at the Capitol’ delen demonstranten, politieagenten, leden van het Amerikaanse Congres en de Senaat hun ervaringen, vaak voor het eerst.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie verzamelde informatie over complexe PTSS bij 162 vrouwelijke slachtoffers van intiem partnergeweld. Een andere studie keek naar veranderingen in de expressie van microRNAs in het bloed van patiënten met behandelingsresistente depressie veroorzaakt door blootstelling aan stressvolle levensgebeurtenissen. 

Deze studie vergeleek de Flash Techniek met EMDR wat betreft het effect op emotionaliteit en levendigheid van aversieve herinneringen. Uit de resultaten bleek dat beide technieken even effectief waren, maar dat de Flash techniek als prettiger werd ervaren dan EMDR.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved